Krzysztof Skonieczny: re// mix „Na srebrnym globie”

komuna// warszawa zaprasza na

Krzysztof Skonieczny: re// mix: „Na srebrnym globie” (premiera)

(inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i filmem Andrzeja Żuławskiego)

27.11.2011, nd., g. 19.00 

ul. Lubelska 30/32

Warszawa

bilety 10 zł, rezerwacje przyjmowane pod adresem rezerwacja@komuna.warszawa.pl

[zobacz, jak dojechać]

//

film Andrzeja Żuławskiego „Na srebrnym globie” można zobaczyć dzień wcześniej w KINO.LAB (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski). 26.11.2011, sob., g. 20.00. Zachęcamy.

//

re// mix: „Na srebrnym globie”:
scenariusz (na podstawie filmu Andrzeja Żuławskiego): Krzysztof Skonieczny
reżyseria, materiały filmowe i dokumentalne, projekcje: Krzysztof Skonieczny
muzyka: Szern
scenografia: Kobas Laksa
współpraca scenograficzna: Ilona Błaut
kostiumy: Sara Milczarek
charakteryzacja: Agnieszka Hodowana
produkcja: komuna// warszawa
realizacja: głębokiOFF

obsada:  Marta Ojrzyńska / Agnieszka Żulewska / Bartłomiej Kotschedoff / Krzysztof Szekalski

ze specjalnym udziałem: Liliany Bartycki, Iwony Bielskiej, Krystyny Jandy, Elżbiety Karkoszki, Barbary Komosińskiej, Tomasza Biernawskiego, Jana Frycza, Jerzego Grałka, Andrzeja Jaroszewicza, Wiesława Komasy, Tadeusza Kosarewicza, Waldemara Kownackiego, Jerzego Radziwonia, Jerzego Śnieżawskiego i Jerzego Treli.

//

„Na srebrnym globie” Andrzeja Żuławskiego to film prekursorski, wizjonerski, stworzony z imponującym rozmachem, odznaczający się unikatową, wizualną sugestywnością, ale także boleśnie doświadczony przez historię. Decyzją wiceministra kultury i sztuki, podsekretarza stanu ds. kinematografii, trwające od dwóch lat zdjęcia do filmu zostały w sposób bezwzględny przerwane w 1977 roku. Nakazano wykopać doły, rozpalić ogniska i unicestwić wszelkie dekoracje, rekwizyty czy kostiumy, zaś ekipie polecono rozjechać się do domów. Nakręcony w 80% film ukończono dopiero 11 lat później – miejsca nigdy nie nakręconych fragmentów uzupełniono ujęciami ówczesnej Polski i opatrzono odautorskim komentarzem. W rezultacie powstał „film i film o dramacie tego filmu, czyli w jakiś sposób film o dramacie kina w ogóle, o tym, że uprawianie tego zawodu może być tragedią i dramatem w równym stopniu jak tragedia i dramaty, które mogą być sfilmowane” – jak podsumował Żuławski. Re// mix: „Na srebrnym globie” jest próbą konstrukcji i rekonstrukcji tej materii w przestrzeni performatywnej: to raport z dzieła sztuki, które zostało brutalnie zamordowane. To także próba dekonstrukcji filmu do pierwotniejszej, wyjściowej formy – teatralnego performance’u. Przyjętą zasadą remiksu jest sprzężenie zwrotne – w pierwszym lustrze odbija się film, w ostatnim (uciekającym) majaczy teatr, zaś siatkę pęknięć znaczy historia dzieła oraz biografie ludzi w nią zaplątanych.

Projekt Krzysztofa Skoniecznego i konglomeratu artystycznego głębokiOFF dedykowany jest reżyserowi „Na srebrnym globie” Andrzejowi Żuławskiemu, współtwórcom filmu oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego zmartwychwstania.

//

Krzysztof Skonieczny (1983) – aktor teatralny i filmowy, performer, offowy reżyser teatralny i filmowy, twórca teledysków, autor wideoprojekcji, zainteresowany interdyscyplinarnym podejściem do sztuki. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończył Wydział Aktorski Akademii Teatralnej w Warszawie. Współtwórca Stowarzyszenia Twórców Sztuk Wszelkich im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie oraz założyciel i twórca konglomeratu artystycznego głębokiOFF. Współpracował z wieloma teatrami państwowymi i niezależnymi (TR Warszawa, Nowy Teatr w Warszawie, Usta Usta/2xU) oraz cenionymi reżyserami zarówno filmowymi (Agnieszka Holland, Andrzej Wajda, Kasia Adamik), jak i teatralnymi (Marcin Liber, Michał Zadara, Łukasz Kos). Jest laureatem wyróżnień w kilku dziedzinach (m.in. GRAND PRIX 20. YACH Film Festiwal, Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nominacje Plus Camerimage). Pochodzi z Wrocławia, mieszka w Warszawie. www.krzysztofskonieczny.pl, www.glebokioff.pl

//

remiks to pojęcie zapożyczone z muzyki: oznacza utwór powstały w wyniku przetworzenia innego utworu. Nie jest po prostu „interpretacją”, podaniem oryginału nowymi środkami wyrazu czy w nowej aranżacji. Choć może zawierać oryginalne fragmenty (tzw. sample), to są one jedynie cytatami. remiks jest utworem nowym, odnoszącym się treścią lub formą do pierwowzoru, dyskutującym z nim, nostalgicznie wspominającym lub na nowo odczytującym.

W cyklu re// mix 2011 remiksy to nowe interpretacje klasycznych dzieł, przede wszystkim z dziedziny teatru i tańca, a także literatury i filmu. Dzieła te, niektóre już lekko zapomniane, niegdyś zmieniły świadomość osób dziś zajmujących się „dziwnym” teatrem – interdyscyplinarnym, poszukującym, sytuującym się na pograniczu teatru wizualnego, performance art, sztuk plastycznych i działań społecznych. Tworzą swoisty kulturowy kanon, określają gust i styl, są autodefinicją własnych źródeł i inspiracji – punktami odniesienia. [pomysłodawca cyklu: Tomasz Plata]

więcej o cyku re// mix

//

spektakl odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu m. st. Warszawy w ramach projektu „Teatr jako przestrzeń publiczna” oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Ta strona używa plików cookie, aby prowadzić statystyki na temat odwiedzin. Kliknij, żeby przeczytać zasady polityki prywatności.
zgadzam się
x