Home / aktualności / Komuna// Warszawa w projekcie Outside The Box

Komuna// Warszawa w projekcie Outside The Box

Jaką rolę i funkcję pełni Kanuti Gildi SAAL z Tallinna? Jakiego rodzaju interakcje zachodzą między Forum Freies Theater, a politykami z Düsseldorfu? W jakim sposób Zeitraumexit wpływa na atmosferę Groningen? Outside The Box wychodzi poza „black box” i „white cube” w celu eksploracji przestrzeni artystycznej.

otb_p_waschau2_333

Outside The Box to roczny program badawczy, którego celem jest zdefiniowanie relacji między przestrzenią artystyczną a jej otoczeniem. W projekcie bierze udział sześć teatrów  z Europy, poza Komuną// Warszawa są to: Forum Freies Theater (Dusseldorf), Grand Theatre Groningen, Het Veem Theater (Amsterdam), Kanuti Gildi SAAL (Tallin), Zeitraumexit (Mannheim). Wszystkie działają w podobnych warunkach ekonomicznych, ale każdy charakteryzuje się własną dynamiką działania i własną specyfiką organizacji.

Na czym to polega?

Każdy z sześciu uczestników pełni role zarówno gościa, jak i gospodarza. Jako gość, zespół podróżuje przez Europę, by odwiedzić gospodarza i wspólnie z miejscowymi widzami, sponsorami, darczyńcami, sąsiadami, politykami i krytykami przeprowadzić badania nad jego relacjami z otoczeniem – w podobny sposób jak prowadzi się badania terenowe nad organizmem żywym w jego naturalnym otoczeniu. Zarówno gość, jak i gospodarz muszą odpowiedzieć na postawione im pytania  przez poszczególnych partnerów projektu. Wyniki badań – zdjęcia, notatki, filmy, wywiady – staną się swoistymi drogowskazami, na bazie  których powstaną spektakle przedstawiające specyfikę danego miejsca, będące jednocześnie twórczą odpowiedzią na zadane pytania. Wyniki prac zostaną ostatecznie przedstawione podczas tzw. „marketu” w dniach 5-7 czerwca 2014 r. w Mannheim. Badaczy wspierają studenci choreografii i performansu Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen.

Pytania wokół Komuny// Warszawy

Warszawski teatr spróbuje znaleźć odpowiedzi na pytanie postawione przez Het Veem Theatre: Dlaczego współcześni widzowie tracą zainteresowanie sztukami performatywnymi? Dlaczego w kraju, koncentrującym się przez ostatnie 20 lat na eksperymentach oraz małych inicjatywach coraz większe uznanie zdobywają przedsięwzięcia typowo rozrywkowe i komercyjne?  Komuna//Warszawa właśnie zakończyła gromadzenie materiałów w Amsterdamie i zaczyna pracować nad spektaklem, którego premiera odbędzie się 8 marca 2014 r. w siedzibie teatru.

Z kolei Zeitraumexit z Mannheim będzie szukać odpowiedzi na pytania zadane przez Komunę/Warszawa, której historia tak silnie wiąże się z historią Polski i Warszawy po 1989 roku.  Zmiany społeczno-ekonomiczne, które zaszły w tym czasie cały czas oddziałują na kształt i jakość współczesnego życia – jaka jest więc rola sztuki i przyjemności w tym kontekście? Co jest wyznacznikiem przyjemności w czasach kryzysu ?

27 marca 2014 r. na Lubelskiej Zeintraumexit zorganizuje Międzynarodowy Dzień Przyjemności. Szczegóły już wkrótce!

Kalendarium/ z udziałem Komuny// Warszawy/:

5-7.02.2014  – wizyta studyjna Komuny// Warszawa w Amsterdamie

5-9.03.2014  – przygotowania do spektaklu w siedzibie Het Veem Theatre

8.03, g. 20:30  – premiera w Amsterdamie

24.03-6.04  – wizyta studyjna Zeitraumexit w Warszawie

5.04, g. 19:00 – premiera w Warszawie

5-7.06.2014  market w Mannheim

Zachęcamy do śledzenia projektu pod adresem: http://www.otb-research.com/about/

Projekt realizowany jest przy wsparciu Kulturstiftung des Bundes, którzy akceptują otwartą formułę badań i nieprzewidywalność ich wyników.

ksb_SW

oraz

BWS13_Logo_CMYK_mClaim

BW100_GR_SW_MWK_WEISS-2

Stadt Mannheim Kulturamt

Ta strona używa plików cookie, aby prowadzić statystyki na temat odwiedzin. Kliknij, żeby przeczytać zasady polityki prywatności.
zgadzam się
x