Home / aktualności / STUDIO OTWARTE. Konkurs na projekty performatywne w Komunie// Warszawa

STUDIO OTWARTE. Konkurs na projekty performatywne w Komunie// Warszawa

Komuna// Warszawa ogłasza otwarty konkurs dla artystów performatywnych. Laureatom zapewni na określony czas miejsce pracy w Warszawie oraz wsparcie techniczne, a także możliwość pokazania rezultatów swej pracy. Termin zgłoszeń: 15 grudnia 2014, godz. 23.59. Termin realizacji: styczeń – grudzień 2015.

Komuna/Warszawa tworzy nowe miejsce do pracy artystycznej i prezentacji prac performatywnych (spektakli, performansów, dzieł choreograficznych).

 1. Dla kogo konkurs?

Konkurs jest adresowany do twórców i twórczyń lub grup zainteresowanych eksperymentem, nowymi środkami wyrazu i integrowaniem różnych dziedzin sztuki. Zapraszamy przede wszystkim osoby lub grupy, które:

 • mają już na swym koncie co najmniej jeden projekt artystyczny, jednakże nie są jeszcze powszechnie lub środowiskowo znanymi artystami
 • są zainteresowane dopracowaniem swych pomysłów lub pracą nad nowymi pomysłami
 • mają możliwości finansowego współuczestniczenia w realizacji projektu (Komuna//Warszawa zapewnia przede wszystkim miejsce oraz pokrywa część kosztów technicznych i produkcyjnych, a także promocyjnych)
 1. Jakie projekty?

Zgłaszane projekty powinny:

 • mieć charakter performatywny (spektakle, performanse, dzieła choreograficzne)
 • mieścić się w nurcie „nowej sztuki”, tj. otwartej na eksperyment i poszukiwanie nowych środków wyrazu.
 1. Ocena

Jury konkursu wybierze min. 4 projekty. Będzie brało pod uwagę merytoryczną wartość koncepcji projektu, zgodność z warunkami konkursu, portfolio artystyczne twórców projektu, ocenę prawidłowości budżetu i możliwości jego realizacji.

Regulamin konkursu:

 1. Termin składania projektów: 15 grudnia 2014 na adres e-mail: konkurs@komuna.warszawa.pl
 2. Termin ogłoszenia wyników konkursu: 30 grudnia 2014.
 3. Maksymalny koszt dofinansowania zgłoszonego projektu to 6.500,00 zł brutto.
 4. Wypełniony formularz zawierający m.in.:
 5. Założenia merytoryczne projektu i informacja o wcześniej zrealizowanych projektach (maksymalnie 2500 znaków);
 6. Biogramy artystyczne;
 7. Wstępne oczekiwania techniczne (tzw. rider)
 8. Planowany budżet, uwzględniający wszystkie koszty projektu z podziałem na koszty własne i koszty pokrywane przez Komunę// Warszawa. (Uwaga! Komuna//Warszawa pokrywa przede wszystkim koszty obsługi technicznej i produkcji (w tym el. scenografii, kostiumów); honoraria będą finansowane jedynie w minimalnym zakresie). Koszty dojazdu i zakwaterowanie nie będą pokrywane.

Warunki realizacji projektów wybranych w konkursie:

 1. Sala pracy: Sala Komuny// Warszawa o powierzchni 100 m2 przy ul. Lubelskiej 30/32 dostępna na potrzeby prób i pokazu (maksymalnie 2 miesiące – użytkowanie sali będzie każdorazowo uzgadniane z laureatem, autorem wybranego projektu. W trakcie jego pracy sala może być sporadycznie użytkowana również przez inne osoby).
 2. Wsparcie techniczne (nagłośnienie i oświetlenie) Komuny// Warszawa podczas prób i pokazu w uzgodnionym zakresie.
 3. Podstawowy sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy.
 4. Dwukrotny, otwarty dla publiczności pokaz pracy.
 5. Promocja otwartych pokazów.
 6. Termin realizacji wybranych rezydencji: styczeń-grudzień 2015 (szczegółowe daty prób i pokazów do uzgodnienia).

formularz_konkurs

szyld_herb_syr_pol

Ta strona używa plików cookie, aby prowadzić statystyki na temat odwiedzin. Kliknij, żeby przeczytać zasady polityki prywatności.
zgadzam się
x