Home / aktualności / „Europa. Śledztwo” na Festiwalu Prapremier w Teatrze Polskim w Bydgoszczy!

„Europa. Śledztwo” na Festiwalu Prapremier w Teatrze Polskim w Bydgoszczy!

7 października (środa), o godzinie 20.00 współrealizowana przez Komunę// Warszawa „Europa. Śledztwo” w wykonaniu Magdy Jędry, Weroniki Pelczyńskiej oraz Izy Szostak, na deskach Teatru Polskiego w Bydgoszczy w ramach Festiwalu Prapremier. Zapraszamy!

„Europa. Śledztwo”

7.10.2015 (środa), g. 20.00

Teatr Polski w Bydgoszczy, Mała Scena

ul. Mickiewicza 2

INFORMACJE, BILETY

reżyseria: Weronika Pelczyńska, Iza Szostak, Magda Jędra

obsada: Magda Jędra, Weronika Pelczyńska, Iza Szostak

choreografia i reżyseria: Magda Jędra, Weronika Pelczyńska, Iza Szostak
dramaturgia: Agata Szczęśniak
reżyseria świateł: Karolina Gębska
scenografia: Wojciech Pustoła 

teatr / producent:
Komuna//Warszawa

Pol­ska: 24 tysiące sklepów z ubra­ni­ami z drugiej ręki. Europa: 120 tysięcy firm odzieżowych ubrań. Świat: 4 mil­iony par rąk szyje ubra­nia w Bangladeszu.

Trzy artys­tki zapraszają pub­liczność do gigan­ty­cznego europe­jskiego lumpeksu pełnego fantazji z drugiej ręki i zuży­tych marzeń o przyszłości. W kolażu improw­iz­a­cji i sieci widocznych i niewidzial­nych połączeń tancerki badają relacje między tym, co odległe, glob­alne i tym, co oso­biste. Prowadzą per­for­maty­wne śledztwo w sprawie przyszłości Europy. Ile kosz­tuje wspólne dzi­ałanie? W jaki sposób part­ner stał się przeszkodą? Kiedy wartości zmieniły się
w obsesje?

To również spek­takl o pracy artys­tów tańca – jej mate­ri­al­ności i cenie. Artys­tki wzy­wają publiczność do tabl­icy, pytają o relację między tancerzem i widzem, dzi­ała­ją­cym pod­miotem
i obserwatorem.

To spek­takl o nieprzewidzianych kon­sek­wenc­jach wspól­nej pracy, kolek­ty­wnego dzi­ała­nia,
w którym to, co miało dawać poczu­cie bez­pieczeństwa – okazuje się kole­jną formą opresji,
a to, co miało straszyć – śmieszy.

W spek­taklu wyko­rzys­tano dane z raportów orga­ni­za­cji Asia Mon­i­tor Resource Cen­tre i War on Want dostępne na stronach: http://amrc.org.hk/system/files/FFM-Cambodia-Report-022014-amrc_0.pdf oraz http://www.waronwant.org/attachments/Fashion%20Victims.pdf

 

Pro­jekt dofi­nan­sowany ze środ­ków Min­is­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego oraz Urząd m.st. Warszawy, przy wspar­ciu Fun­dacji Bur­dąg, Cen­trum w Ruchu, Urzędu Dziel­nicy Wawer m.st. Warszawa.

Ta strona używa plików cookie, aby prowadzić statystyki na temat odwiedzin. Kliknij, żeby przeczytać zasady polityki prywatności.
zgadzam się
x