Manifest na koniec Komuny Otwock

Komuna Otwock kończy działalność, ponieważ wyczerpała się potrzeba, sens i uzasadnienie dla funkcjonowania pod tą nazwą.

Komuna Otwock nie nie spełniła swojej obietnicy bycia rewolucyjno-anarchistyczną wspólnotą działań, która poprzez działania artystyczne będzie zmieniała struktury, wyobrażenia i praktyki społeczne.

Okazało się to niemożliwe, bo wydaje się, że działalność artystyczna ma żaden albo znikomy wpływ na życie społeczne. A na pewno okazało się, że członkinie i członkowie grupy nie „dorastają” do ideałów, które chcieli propagować przez swoje działania. Uznaliśmy, że należy skończyć z fikcją. Zresztą ostatnie lata upłynęły nam na teatralnym odpowiadaniu na pytanie: „Dlaczego nie będzie rewolucji?”.

Komuna Otwock zaczynała od działań dedykowanych lokalnej społeczności Otwocka, kończy jako średnio znany offowy teatr z siedzibą w Warszawie.

Z ideowego punktu widzenia, a w każdym razie z ideowego punktu założycielskiego Komuny Otwock, ten 20-letni eksperyment należy uznać za porażkę. Wydaje nam się jednak, że warto tę porażkę potraktować poważnie: jako przestrogę przed nieostrożnym nadużywaniem rewolucyjnych haseł i jako naukę o nadrzędności praktyki.

Najważniejszymi, choć rzadko wymienianymi oficjalnie czynnikami „komunotwórczymi” były Nadmiar i Przyjemność. One na szczęście wciąż istnieją.

Przez Nadmiar rozumiemy tu „nadwyżkę” emocjonalno-energetyczną, (tzw. „twórczy niepokój”, „niezgodę na panującą rzeczywistość” itp. stany), które wymuszają/inicjują aktywność grupy owocującą w praktyce organizowanymi przez nas wydarzeniami i spektaklami.

Przyjemność to przyjemność współpracy, spotykania się w gronie kilkunastu osób, które nie zawsze się ze sobą zgadzają, ale lubią być razem, z tego powstaje kolejna nadwyżka energetyczna itd., itd.

Na bazie Nadmiaru i Przyjemności, kończąc oficjalne istnienie Komuny Otwock, powołujemy Komunę Warszawa.

Komuna Warszawa będzie robiła mniej więcej to samo co Komuna Otwock, ale pod inną nazwą. Bez zmiany pozostaje też zasada niezarobkowego uczestnictwa.

Jako Komuna Warszawa będziemy mówili o sprawach dla nas ważnych w sposób dla nas ważny i odpowiadający naszym gustom. Będziemy zajmowali się raczej życiem filozofów niż filozofiami. Zamiast głosić idee, jak to miała w zwyczaju Komuna Otwock, jako Komuna Warszawa będziemy raczej opowiadać historie.

29 listopada 2009