Strefa Ciszy Autobus RE//MIX (Akademia Ruchu)

9 grudnia (niedziela), godz. 19.00

Strefa Ciszy Autobus RE//MIX (Akademia Ruchu)

//

komuna// warszawa

ul. Lubelska 30/32

bilety: 15 zł normalne, 10 zł ulgowe 

[zobacz, jak dojechać]

rezerwacja: rezerwacja@komuna.warszawa.pl

//

Przystanek 1: Akademia Ruchu
Pierwszy raz z Akademią Ruchu zetknęliśmy się blisko 20 lat temu za sprawą naszego wykładowcy – Juliusza Tyszki. Był to jego sztandarowy przykład na to, jak o teatrze można myśleć, jak wyznaczać w nim nowe granice. Wówczas nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, jak bardzo zaważy to na naszych dalszych losach. Z perspektywy czasu, analizując zrealizowane przez nas happeningi, akcje i spektakle, odkrywamy wiele tych świadomych i tych nieuświadomionych inspiracji, a nawet polemicznych odniesień.
Kolejną możliwość odkrywania potencjału przestrzeni otwartej dał nam festiwal maltański. To dzięki niemu poznawaliśmy Turbo Cacahuete, Générik Vapeaur czy legendarny The Living Theatre. Kolejnych przykładów z pewnością jest jeszcze więcej i grzechem byłoby nie wymienić tu np. „Goździków” Piny Bausch.
Inspirowani doświadczeniem innych postanowiliśmy odkrywać MIASTO na własną rękę.
Nauczyliśmy się widzieć je własnymi oczami i opowiadać własnym językiem. Postrzegać jako inspirujący, intrygujący, bezustannie pulsujący konglomerat ludzkich emocji.
Miasto teatralizowane, wytrącane z rutyny, jako przestrzeń w święcie, wspólnocie, ale i miejsce prowokacji, partyzantki miejskiej, poddane wnikliwej obserwacji i krytycznej interwencji.

Przystanek 2: RE//MIX
Remiks w odniesieniu do teatru jest pojęciem bardzo subiektywnym, nie rządzi się bowiem żadnymi jasnymi regułami. Jakkolwiek w muzyce jest dość jasne, że opiera się on na zapożyczeniu formalnym, tak w teatrze może sięgać również do – wspólnej z oryginałem – istoty czy przesłania. Kiedy podejmowaliśmy się udziału w cyklu re//mix, było dla nas oczywiste, że chcemy wybrać dzieło artysty czy formacji, które jest dla nas szczególnie ważne. Emocje zawsze były dla nas w teatrze istotniejsze niż najgenialniejsze nawet formalne rozwiązania, którego jak każdego narzędzia – używać można mniej lub bardziej trafnie.

Przystanek 3: Autobus
„Autobus” Akademii Ruchu to więcej niż spektakl, to niezwykłe, poruszające i graniczne doświadczenie. To dzieło skończone, nie pozostawiające właściwie pola do dyskusji. Odważne i radykalne, stawiające widza w trudnej i niekomfortowej sytuacji. Prowokujący, syntetyczny „żywy obraz”, budzący skrajne emocje.
Niestety nie mieliśmy sposobności obejrzenia tego spektaklu. Nasze wyobrażenia oparte są na własnych intuicjach, kilku rozmowach, opisach i krótkim materiale filmowym. Mimo to decydujemy się zremiksować „Autobus”, by zmierzyć się z legendą – choć pewnie raczej z własnymi o niej wyobrażeniami.
Z pewnością nigdy byśmy się na to nie porwali, gdyby nie fakt, że Akademia Ruchu sama podjęła artystyczną polemikę, wychodząc z tym doświadczeniem w przestrzeń otwartą, realizując w Wetlinie happening, który dziś funkcjonuje pod nazwą „Autobus II”.
Chcemy, by praca nad re//mixem stała się twórczą konfrontacją z realizacją Akademii Ruchu. W takim przypadku wzięcie na warsztat cudzego dzieła to tyle samo, co ustanowienie punktu odniesienia w refleksji nad własnym dorobkiem i dookreślaniu swojej teatralnej tożsamości.

Przystanek 4: 9 grudnia 2012
Naszym naturalnym środowiskiem jest przestrzeń otwarta, miasto – żywy organizm, surowy i do bólu szczery recenzent. Przed nami nie tylko zadanie, by skonfrontować się z Akademią Ruchu, ale również odnaleźć się w nowych warunkach – sali teatralnej. Konwencjonalność przestrzeni scenicznej rodzi w nas teatralną krnąbrność i niezgodę. Mamy nadzieję przekuć je w powodzenie naszej pracy.
Chcemy dociec tego, co dla nas stanowi istotę, by na nowo, wcielona w nasz twór, mogła skutecznie i silnie oddziaływać. Za punkt wyjścia przyjmujemy zasadę odwrotności, przewrotności i zaprzeczenia. Punkt dotarcia określamy jako przyległy, styczny i zbieżny.
Po pokazie odbędzie się spotkanie z twórcami, prowadzone przez Arka Gruszczyńskiego (Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana).

//Teatr Strefa Ciszy
Powstał w 1993 roku w Poznaniu, od początku do teraz kieruje nim Adam Ziajski. Od początku istotną rolę w działaniach Strefy miała interaktywna relacja widza i aktora oraz żywioł karnawałowej, ludycznej zabawy, czego przykłady stanowią kultowe już spektakle Judasze, Wodewil Miejski czy Sąsiad 2000. W wielu ich realizacjach humor i zabawa stawały się przewrotnym narzędziem do demaskowania ludzkich zachowań oraz zasad rządzących życiem społecznym, jak na przykład w Postscriptum, Koktajl z martwą naturą w tle czy Nauce Latania, w których zespół podejmował temat uprzedmiotawianie relacji międzyludzkich i pytania o granice wolności. Eksperymenty z różnymi przestrzeniami gry, estetycznymi i teatralnymi konwencjami zaowocowały m.in. widowiskiem zrealizowanym na fasadzie poznańskiego ratusza – Kuranty; kameralnym spektaklem w prywatnym mieszkaniu – Kwatera; spektaklem granym na pływalni – DNA; fantastyczną, plastyczną wizją świata jako zbiurokratyzowanej maszyny przedstawioną w poznańskiej Starej Rzeźni – 36,6.
// Akademia Ruchu
Teatr będący jednym z fundamentów polskiego teatru alternatywnego, powstał w Warszawie w 1973 r. Jego założycielem i kierownikiem artystycznym jest Wojciech Krukowski. Od samego początku aktywności Akademia Ruchu jest znana jako „teatr zachowań” i narracji wizualnej. Akademia Ruchu jest grupą twórczą działającą na pograniczu różnych dyscyplin – teatru, sztuk wizualnych, sztuki performance i filmu. Cechy wspólne w procesie twórczym Akademii Ruchu to: ruch, przestrzeń i przesłanie społeczne. Związane z tym jest przekonanie, że radykalizm artystyczny i przesłanie społeczne nie muszą się wykluczać. Prace Akademii Ruchu w otwartej przestrzeni miasta, mające od 1974 roku charakter regularnej, ciągłej aktywności (ponad 600 spektakli, zdarzeń i akcji ulicznych) są pierwszym w kraju przykładem tak systematycznych działań grupy twórczej – poza oficjalną sferą kultu sztuki – w przestrzeni „nieartystycznej”; na ulicach, w domach mieszkalnych i strefach przemysłowych.

RE// MIX 2012

Kuratorka: Magda Grudzińska

Pomysłodawca cyklu: Tomasz Plata

Remiks to pojęcie zapożyczone z muzyki: oznacza utwór powstały w wyniku przetworzenia innego utworu. Nie jest po prostu „interpretacją”, podaniem oryginału nowymi środkami wyrazu czy w nowej aranżacji. Choć może zawierać oryginalne fragmenty (tzw. sample), to są one jedynie cytatami. Remiks jest utworem nowym, odnoszącym się treścią lub formą do pierwowzoru.  Twórcy remiksów dyskutują ze swymi mistrzami, nostalgicznie ich wspominają lub na nowo odczytują.

Trwający od 2010 roku cykl RE// MIX to premierowe produkcje odnoszące się do klasycznych dzieł, przede wszystkim z dziedziny teatru i tańca, a także literatury i filmu. Pierwowzory, niektóre już lekko zapomniane, niegdyś zmieniły świadomość osób dziś zajmujących się „dziwnym” teatrem – interdyscyplinarnym, poszukującym, sytuującym się na pograniczu teatru wizualnego, performance art, sztuk plastycznych i działań społecznych. Tworzą swoisty kulturowy kanon, określają gust i styl, są autodefinicją własnych źródeł i inspiracji – punktami odniesienia.

//

zobacz zrelizowane re// mixy http://komuna.warszawa.pl/category/re-mix/

KOLEJNE REMIKSY W 2012:

16-17 grudnia – Monika Strzępka & Paweł Demirski: RE//MIX Dario Fo

//

spektakl odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu m. st. Warszawy w ramach projektu „Teatr jako przestrzeń publiczna” oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

współpraca:

patronat:

 

 

komuna/warszawa: Akademia Ruchu „Kartagina” – remiks

komuna//warszawa swoim remiksem „Kartaginy” teatru Akademia Ruchu, chce ostatecznie dokończyć oryginalny spektakl z 1986 roku. Tylko czy taka operacja jest możliwa? Można zasypać solą wszystkie pola dookoła miasta aby nigdy nic tam nie wyrosło. Ale jak stworzyć sól „mentalną”?

W każdym razie komuna//warszawa zaprezentuje pierwszy w Polsce spektakl 3D…

zapraszamy 10 października [niedziela], godz 19

ul. Lubelska 30/32

wstęp wolny


spektakl odbędzie się w ramach projektu PERFORM. PERFORM to zainicjowane przez komunę/warszawa spotkanie najciekawszych rodzimych twórców pracujących na granicach teatru wizualnego, tańca współczesnego, performance art, działań prospołecznych realizowanych w polu sztuki. Program realizowany jest w czterech cyklach: „Biografie i autobiografie”, „Remiksy”, „Akcje afirmatywne”, „Wolność w Warszawie: wykłady”.

więcej o projekcie PERFORM.

filmowa relacja z otwarcia

Cykl PERFORM to współprodukcja Komuny/Warszawa i Teatru Studio w Warszawie.

Partnerem projektu jest także Teatr Polski z Bydgoszczy.

Kurator projektu:

Tomasz Plata tel. 886357564

Komuna/Warszawa tel. 501283421

współprodukcja:

projekt powstaje dzięki wsparciu finansowemu Urzędu m. st. Warszawy w ramach projektu „Teatr jako przestrzeń publiczna”:

patroni:

zaopatrzenie:

Perform 6.2010

11.

Akademia Ruchu, Czterech filarów… 13.06, nd, g. 20

Akcję Czterech filarów… należy rozpatrywać w sferze życzeń sytuujących uwagę obserwatora pomiędzy konkretem i przenośnią. Twórca nieuchronnie gotuje sobie trudny los – zobowiązanie ponawiania wyborów, w których wyniku hartuje się lub słabnie oręż jego publicznej wiarygodności. Filary zbiorowej mądrości dostarczą mu oparcia, jeśli on zgodzi się pozostać ich tworzywem.

Wojciech Krukowski

12.

Marcin Liber, Mtm/La Fura Dels Baus remix z pamięci, 20.06. nd, g. 20

Co zapamiętałem? Ciała, mur, który nas podzielił i strach.

Marcin Liber

13.

komuna/warszawa, Księga wynalazków epilog, 27.06, nd, g. 20

Ostatnia część nowego spektaklu komuny, a zarazem wykład o sztuce ogrodów.

14.

Jarosław Fliciński Znak. Terytorium

Jarosław Fliciński jest jednym z najwybitniejszych polskich malarzy abstrakcyjnych. Zwykle ingeruje swoim malarstwem w zastaną tkankę architektoniczną, dopisując zarazem kolejny rozdział w historii gatunku site specific. Jego nowy projekt to subtelne odwrócenie perspektywy.

W ramach programu PERFORM artysta zaprojektował specjalny baner, który nie będzie przypisany do jednego miejsca: w najbliższych miesiącach pojawi się w różnych przestrzeniach publicznych stolicy – często z zaskoczenia, bez uprzednich zapowiedzi, na chwilę, na zasadach partyzanckich. Będzie to próba sprawdzenia, w jaki sposób abstrakcyjny znak może odmieniać sferę wspólną – zaznaczać w niej obecność twórcy, wpływać na społeczne status quo.

Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny.


PERFORM to zainicjowane przez komunę/warszawa spotkanie najciekawszych rodzimych twórców pracujących na granicach teatru wizualnego, tańca współczesnego, performance art, działań prospołecznych realizowanych w polu sztuki. Program realizowany jest w czterech cyklach: „Biografie i autobiografie”, „Remiksy”, „Akcje afirmatywne”, „Wolność w Warszawie: wykłady”.

więcej o projekcie PERFORM.

filmowa relacja z otwarcia

Cykl PERFORM to współprodukcja Komuny/Warszawa i Teatru Studio w Warszawie.

Partnerem projektu jest także Teatr Polski z Bydgoszczy.

Kurator projektu:

Tomasz Plata tel. 886357564

Komuna/Warszawa tel. 501283421

współprodukcja:

projekt powstaje dzięki wsparciu finansowemu Urzędu m. st. Warszawy w ramach projektu „Teatr jako przestrzeń publiczna”:

patroni:

zaopatrzenie:

program festiwalu Teatr w Przestrzeni Publicznej / Theatre in Public Place

PERFORM poleca

TEATR W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ / THEATRE IN PUBLIC SPACE

23-29.05, sale teatralne i okolice kamienicy przy Lubelskiej 30/32

Warsztaty, wykłady, pokazy prac studyjnych. Międzynarodowy skład młodych aktorów, tancerzy i performerów pracujących pod kierunkiem głośnych twórców sztuki publicznej: Akademii Ruchu, Public Movement (Izrael), Poste Restante (Szwecja), Marty Ladjanszki (Węgry). Festiwal zaplanowany jako laboratorium praktycznej i teoretycznej refleksji nad działaniami teatralnymi podejmowanymi w przestrzeni wspólnej. Codziennie wieczorem spotkania otwarte dla widzów.

[program]:

23.05 niedziela, godz. 20, Scena Lubelska, Studium Teatralne, komuna/warszawa

Pokazy pracy i przedpremierowe fragmenty najnowszych przedstawień trzech warszawskich teatrów.

24.05 poniedziałek, godz. 20, komuna/warszawa

Dorota Sajewska o nieteatralnej przestrzeni Teatru Dramatycznego w Warszawie; Public Movement (Izrael) o sobie.

25.05 wtorek, godz. 20, komuna/warszawa

Agata Chałupnik o Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy; Wojciech Krukowski o Akademii Ruchu.

26.05 środa, godz. 20, komuna/warszawa

Leszek Kolankiewicz o Wyprawach Gardzienic; Poste Restante (Szwecja) o sobie.

27.05 czwartek, godz. 20, komuna/warszawa

Mateusz Kanabrodzki o Teatrze Węgajty; Marta Ladjanszki (Węgry) o działalności L1DanceLab w Budapeszcie.

28.05 piątek, godz. 20, komuna/warszawa

Łukasz Drewniak o projekcie Teren Warszawa; Mirosław Pęczak o Pomarańczowej Alternatywie.

29.05 sobota, godz. 17 / finał festiwalu; Lubelska 30/32 – podwórka, ulica, korytarze, kamienica

Akcje, interwencje teatralne: Akademii Ruchu, Poste Restante (Szwecja), Public Movement (Izrael), Marty Ladjanszki (Węgry); finisaż wystawy fotograficznej poświęconej Lubelskiej 30/32 i jej mieszkańcom; afterparty.

Szczególnie polecamy pokazy z udziałem komuny/warszawa oraz Akademii Ruchu – współuczestników projektu PERFORM.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Katedra Kultury, Development of New Art

http://theatreinpublicspace.squarespace.com

Festiwal warsztatów „Teatr w przestrzeni publicznej”

Międzynarodowy festiwal warsztatów teatralnych, 23-29 maja 2010, Warszawa

Program festiwalu składa się z dwóch nurtów:

1. Warsztaty

1. 1. Międzynarodowa grupa aktorów, tancerzy, animatorów kultury i performerów pracować będzie w kilku zespołach prowadzonych przez artystów specjalizujących się w realizacji projektów teatralnych w przestrzeni publicznej: Akademia Ruchu, Public Movement (Izrael), Poste Restante (Szwecja), Marta Ladjanszki (Węgry). Praca w zespołach będzie miała charakter projektowy, a jej zwieńczeniem stanie się otwarty pokaz projektów wszystkich grup warsztatowych ostatniego dnia festiwalu.

1. 2. Równolegle pracować będą dwa kolejne zespoły, poświęcone: interpretacji teatralnych projektów w przestrzeni publicznej, który poprowadzi dr Joanna Ostrowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) oraz ich organizacji i finansowaniu, który poprowadzą Agata Etmanowicz i Agnieszka Wlazeł (Fundacja Impact, Festiwal Re-wizje).

2. Prezentacje

Linię działań praktycznych dopełni linia refleksji teoretycznej skoncentrowanej głównie na budowaniu kontekstu historycznego i kulturowego dla prezentowanego typu działalności teatralnej. Codziennie wieczorem, przez 6 dni, uczestnicy, prowadzący, ale także wszyscy inni zainteresowani będą się spotykać, aby poznać ważne zjawiska budujące kontekst dla podejmowanych w trakcie warsztatów działań. Z jednej strony każdy z prowadzących będzie miał możliwość opowiedzieć o swoich projektach i przedsięwzięciach. Z drugiej – o najważniejszych zjawiskach tego typu teatru w Polsce opowiedzą i pokażą ich dokumentacje m.in. prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, dr Agata Chałupnik, dr Mateusz Kanabrodzki, dr Dorota Sajewska, Łukasz Drewniak, Mirosław Pęczak oraz zaprezentują materiały dokumentalne ich dotyczące. Naszym celem jest ująć to zjawisko najszerzej jak się da, odrywając się od ustalonych podziałów na teatr alternatywny i instytucjonalny, repertuarowy i poszukujący itd.

Miejsce

Bazą dla wyjścia w teren, a także miejscem wieczornych prezentacji będzie artystyczna kamienica przy ul. Lubelskiej 30/32, a w szczególności sale: Komuny Warszawa, Sceny Lubelska, Studium Teatralnego.

Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: theatreinpublicspace@gmail.com.

Festiwal realizowany jest w ramach międzynarodowego projektu DNA, współfinansowanego przez program UE „Kultura 2007-2013” (www.dna-project.eu).

więcej informacji na stronie http://theatreinpublicspace.squarespace.com