program festiwalu Teatr w Przestrzeni Publicznej / Theatre in Public Place

PERFORM poleca

TEATR W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ / THEATRE IN PUBLIC SPACE

23-29.05, sale teatralne i okolice kamienicy przy Lubelskiej 30/32

Warsztaty, wykłady, pokazy prac studyjnych. Międzynarodowy skład młodych aktorów, tancerzy i performerów pracujących pod kierunkiem głośnych twórców sztuki publicznej: Akademii Ruchu, Public Movement (Izrael), Poste Restante (Szwecja), Marty Ladjanszki (Węgry). Festiwal zaplanowany jako laboratorium praktycznej i teoretycznej refleksji nad działaniami teatralnymi podejmowanymi w przestrzeni wspólnej. Codziennie wieczorem spotkania otwarte dla widzów.

[program]:

23.05 niedziela, godz. 20, Scena Lubelska, Studium Teatralne, komuna/warszawa

Pokazy pracy i przedpremierowe fragmenty najnowszych przedstawień trzech warszawskich teatrów.

24.05 poniedziałek, godz. 20, komuna/warszawa

Dorota Sajewska o nieteatralnej przestrzeni Teatru Dramatycznego w Warszawie; Public Movement (Izrael) o sobie.

25.05 wtorek, godz. 20, komuna/warszawa

Agata Chałupnik o Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy; Wojciech Krukowski o Akademii Ruchu.

26.05 środa, godz. 20, komuna/warszawa

Leszek Kolankiewicz o Wyprawach Gardzienic; Poste Restante (Szwecja) o sobie.

27.05 czwartek, godz. 20, komuna/warszawa

Mateusz Kanabrodzki o Teatrze Węgajty; Marta Ladjanszki (Węgry) o działalności L1DanceLab w Budapeszcie.

28.05 piątek, godz. 20, komuna/warszawa

Łukasz Drewniak o projekcie Teren Warszawa; Mirosław Pęczak o Pomarańczowej Alternatywie.

29.05 sobota, godz. 17 / finał festiwalu; Lubelska 30/32 – podwórka, ulica, korytarze, kamienica

Akcje, interwencje teatralne: Akademii Ruchu, Poste Restante (Szwecja), Public Movement (Izrael), Marty Ladjanszki (Węgry); finisaż wystawy fotograficznej poświęconej Lubelskiej 30/32 i jej mieszkańcom; afterparty.

Szczególnie polecamy pokazy z udziałem komuny/warszawa oraz Akademii Ruchu – współuczestników projektu PERFORM.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Katedra Kultury, Development of New Art

http://theatreinpublicspace.squarespace.com

Festiwal warsztatów „Teatr w przestrzeni publicznej”

Międzynarodowy festiwal warsztatów teatralnych, 23-29 maja 2010, Warszawa

Program festiwalu składa się z dwóch nurtów:

1. Warsztaty

1. 1. Międzynarodowa grupa aktorów, tancerzy, animatorów kultury i performerów pracować będzie w kilku zespołach prowadzonych przez artystów specjalizujących się w realizacji projektów teatralnych w przestrzeni publicznej: Akademia Ruchu, Public Movement (Izrael), Poste Restante (Szwecja), Marta Ladjanszki (Węgry). Praca w zespołach będzie miała charakter projektowy, a jej zwieńczeniem stanie się otwarty pokaz projektów wszystkich grup warsztatowych ostatniego dnia festiwalu.

1. 2. Równolegle pracować będą dwa kolejne zespoły, poświęcone: interpretacji teatralnych projektów w przestrzeni publicznej, który poprowadzi dr Joanna Ostrowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) oraz ich organizacji i finansowaniu, który poprowadzą Agata Etmanowicz i Agnieszka Wlazeł (Fundacja Impact, Festiwal Re-wizje).

2. Prezentacje

Linię działań praktycznych dopełni linia refleksji teoretycznej skoncentrowanej głównie na budowaniu kontekstu historycznego i kulturowego dla prezentowanego typu działalności teatralnej. Codziennie wieczorem, przez 6 dni, uczestnicy, prowadzący, ale także wszyscy inni zainteresowani będą się spotykać, aby poznać ważne zjawiska budujące kontekst dla podejmowanych w trakcie warsztatów działań. Z jednej strony każdy z prowadzących będzie miał możliwość opowiedzieć o swoich projektach i przedsięwzięciach. Z drugiej – o najważniejszych zjawiskach tego typu teatru w Polsce opowiedzą i pokażą ich dokumentacje m.in. prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, dr Agata Chałupnik, dr Mateusz Kanabrodzki, dr Dorota Sajewska, Łukasz Drewniak, Mirosław Pęczak oraz zaprezentują materiały dokumentalne ich dotyczące. Naszym celem jest ująć to zjawisko najszerzej jak się da, odrywając się od ustalonych podziałów na teatr alternatywny i instytucjonalny, repertuarowy i poszukujący itd.

Miejsce

Bazą dla wyjścia w teren, a także miejscem wieczornych prezentacji będzie artystyczna kamienica przy ul. Lubelskiej 30/32, a w szczególności sale: Komuny Warszawa, Sceny Lubelska, Studium Teatralnego.

Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: theatreinpublicspace@gmail.com.

Festiwal realizowany jest w ramach międzynarodowego projektu DNA, współfinansowanego przez program UE „Kultura 2007-2013” (www.dna-project.eu).

więcej informacji na stronie http://theatreinpublicspace.squarespace.com

Manifest na koniec Komuny Otwock

Komuna Otwock kończy działalność, ponieważ wyczerpała się potrzeba, sens i uzasadnienie dla funkcjonowania pod tą nazwą.

Komuna Otwock nie nie spełniła swojej obietnicy bycia rewolucyjno-anarchistyczną wspólnotą działań, która poprzez działania artystyczne będzie zmieniała struktury, wyobrażenia i praktyki społeczne.

Okazało się to niemożliwe, bo wydaje się, że działalność artystyczna ma żaden albo znikomy wpływ na życie społeczne. A na pewno okazało się, że członkinie i członkowie grupy nie „dorastają” do ideałów, które chcieli propagować przez swoje działania. Uznaliśmy, że należy skończyć z fikcją. Zresztą ostatnie lata upłynęły nam na teatralnym odpowiadaniu na pytanie: „Dlaczego nie będzie rewolucji?”.

Komuna Otwock zaczynała od działań dedykowanych lokalnej społeczności Otwocka, kończy jako średnio znany offowy teatr z siedzibą w Warszawie.

Z ideowego punktu widzenia, a w każdym razie z ideowego punktu założycielskiego Komuny Otwock, ten 20-letni eksperyment należy uznać za porażkę. Wydaje nam się jednak, że warto tę porażkę potraktować poważnie: jako przestrogę przed nieostrożnym nadużywaniem rewolucyjnych haseł i jako naukę o nadrzędności praktyki.

Najważniejszymi, choć rzadko wymienianymi oficjalnie czynnikami „komunotwórczymi” były Nadmiar i Przyjemność. One na szczęście wciąż istnieją.

Przez Nadmiar rozumiemy tu „nadwyżkę” emocjonalno-energetyczną, (tzw. „twórczy niepokój”, „niezgodę na panującą rzeczywistość” itp. stany), które wymuszają/inicjują aktywność grupy owocującą w praktyce organizowanymi przez nas wydarzeniami i spektaklami.

Przyjemność to przyjemność współpracy, spotykania się w gronie kilkunastu osób, które nie zawsze się ze sobą zgadzają, ale lubią być razem, z tego powstaje kolejna nadwyżka energetyczna itd., itd.

Na bazie Nadmiaru i Przyjemności, kończąc oficjalne istnienie Komuny Otwock, powołujemy Komunę Warszawa.

Komuna Warszawa będzie robiła mniej więcej to samo co Komuna Otwock, ale pod inną nazwą. Bez zmiany pozostaje też zasada niezarobkowego uczestnictwa.

Jako Komuna Warszawa będziemy mówili o sprawach dla nas ważnych w sposób dla nas ważny i odpowiadający naszym gustom. Będziemy zajmowali się raczej życiem filozofów niż filozofiami. Zamiast głosić idee, jak to miała w zwyczaju Komuna Otwock, jako Komuna Warszawa będziemy raczej opowiadać historie.

29 listopada 2009