Muzyka = cisza inaczej

komuna// warszawa zaprasza na kolejną odsłonę cyklu muzycznego HISTORIE ŚWIATA W MUZYCE

MUZYKA = cisza inaczej

 

dzień pierwszy:

Część/Całość

koncert / wykład performatywny w wykonaniu:

trio smyczkowe: Julia Kubica (skrzypce), Wojciech Walczak (altówka), Filip Rzytka (wiolonczela)

Michał Libera

oraz komuna// warszawa

//

sobota, 25.06, godz. 20

ul. Lubelska 30/32

Warszawa

bilety 10 zł

[zobacz, jak dojechać]

//

„Część/Całość” będzie niezwykłym połączeniem polskiej premiery „Tria smyczkowego” Alfreda Schnittkego z konceptualną partyturą Luca Ferrariego oraz rozważaniami o „Części/Całości” na podstawie tekstów m.in. Emila Durkheima, Maxa Webera, Adama Smitha, Wernera Heisenberga i Wilhelma Reicha…

//

Kompozycja Alfreda Schnittkego, po raz pierwszy wykonywana w Polsce, charakteryzuje się tym, że każdy z instrumentów przejmuje funkcje innego. Następuje ścisły podział pracy i ciągła wymiana ról. Słowem: trio smyczkowe Alfreda Schnittkego to idealny świat społeczny.

Praca Luca Ferrariego miała charakter manualny. Nie pracował na papierze, ale bezpośrednio na taśmie. Z gotowych nagrań wycinał fragmenty i sklejał nowe całości. We Francji nazwano tę profesję „muzyką konkretną”, ale w Polsce mamy na to lepszy termin, który zgrabniej oddaje dwuznaczność pracownika fizycznego: „muzyka na taśmę”.

Emil Durkheim twierdził, że „podział pracy umniejsza jednostkę, sprowadzając ją do roli maszyny”.

Nie tylko w fabrykach zajęcia są podzielone i wyspecjalizowane w najwyższym stopniu, ale już sama fabryka jako taka jest wyspecjalizowana. Wielka zmiana zaszła nawet w muzyce. Muzycy specjalizują się w wykonawstwie muzyki tylko jednego kompozytora, w najlepszym razie kompozytorów reprezentujących jeden okres historyczny. Od zwykłych hutników różni ich tylko to, że nie chodzą do fabryki, tylko pracują w domach. Ale z naszej perspektywy cały świat jest wielką fabryką muzyki.

//

dzień drugi:

Zderzenie form

performance muzyczny w wykonaniu:

Michał Górczyński /muzyka, Bartosz Sobiecki/ wizualizacje

//

niedziela, 26.06, godz. 19

ul. Lubelska 30/32

Warszawa

bilety 10 zł

[zobacz, jak dojechać]

//

Improwizacja i interpretacja. Muzyka i ruch. Dźwięk i obraz — zderzenie czy uzupełnienie?

Performance muzyczny w wykonaniu Michała Górczyńskiego prezentującego autorskie techniki gry na klarnecie basowym., zwizualizowane przez Bartosza Sobieckiego. Eksperymentalny interactive design.

Michał Górczyński jest absolwentem warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Od 1998 roku zajmuje się pisaniem muzyki na różne składy instrumentalne („Zróżnicowanie” dwa fagoty i klarnet, „Rondo a la krakowiak” na  wrzeszczącego pianistę i klarnet basowy, „Malowanie” na dwa klarnety, fagot, kontrabas i śpiew, „Suita w stylu żydowskim” na klarnet, skrzypce i kontrabas oraz cykle utworów inspirowane językami świata na skrzypce, klarnet i wiolonczelę) oraz muzyki do teatru ( około 25 spektakli dla teatrów dramatycznych i lalkowych). Czynnie zajmuje się improwizacją i interpretacją muzyki współczesnej. Występował jako solista z takimi zespołami jak: de Ereprijs, Kwartet Śląski, Orkiestra „Aukso”, Filharmonia Podlaska. Uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Muzyki Współczesnej w Darmstadt gdzie prezentował swoje autorskie techniki wykonawcze na klarnecie basowym. Jest twórcą instalacji, tekstów teoretycznych na temat autorskich teorii, audycji radiowych oraz filmów undergroundowych. Od 2002 roku współtworzy zespół „Kwartludium” specjalizujący się w wykonywaniu muzyki współczesnej. Od 2008 roku pracuje nad poszerzaniem możliwości brzmieniowych klarnetu basowego inspirując się beat boxem i współpracując z jednym z najlepszych polskich beat boxerów „Tik Takiem” Patrykiem Matelą.

Bartek Sobiecki jest dyplomowanym architektem wnętrz. W wizualizacjach zderza wyobraźnię przestrzenną z płaską formą. Tworzy przestrzenną platformę odpowiadającą dźwiękom często środkami interactive design.

//

koncerty odbędą się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu m. st. Warszawy w ramach projektu „Teatr jako przestrzeń publiczna”: