Nasze podwórka – filmy dzieciaków z warsztatów

Film Sary Frączek i Adama Paczkowskiego

Film Kamila Szubińskiego i Kuby Zawistowskiego


Filmy powstały pod okiem Damiana Kocura w ramach warsztatów organizowanych przez komunę//warszawa

współprodukcja:

projekt powstaje dzięki wsparciu finansowemu Urzędu m. st. Warszawy w ramach projektu „Teatr jako przestrzeń publiczna”:

patroni:

zaopatrzenie: