Uwaga konkurs! RE//MIX 2013: CONRAD DRZEWIECKI

RE//MIX 2013: CONRAD DRZEWIECKI

W ramach kolejnej odsłony projektu RE// MIX komuna// warszawa we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca ogłasza otwarty konkurs na projekt wydarzenia artystycznego w siedzibie komuny// warszawa, będącego formą remiksu dzieł choreograficznych.

Przedmiotem tanecznego re// mixu 2013 jest twórczość Conrada Drzewieckiego.

 1. Opis projektu:

Remiks to pojęcie zapożyczone z muzyki: oznacza utwór powstały w wyniku przetworzenia innego utworu. Nie jest po prostu „interpretacją”, wykonaniem oryginału nowymi środkami wyrazu czy w nowej aranżacji. Choć może zawierać oryginalne fragmenty (tzw. sample), to są one jedynie cytatami. Remiks jest utworem nowym, odnoszącym się treścią lub formą do pierwowzoru, dyskutującym z nim lub na nowo odczytującym.

W ramach cyklu re// mix 2013 komuna// warszawa wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca proponuje przeniesienie tej strategii artystycznej na grunt tańca i zmierzenie się z dziełami choreograficznymi Conrada Drzewieckiego.

Na drodze otwartego konkursu przez komisję powołaną wspólnie przez komunę// warszawa i Instytut Muzyki i Tańca wyłonione zostaną dwa projekty, które następnie zostaną zrealizowane i pokazane w siedzibie komuny// warszawa w ramach projektu re // mix 2013.

 1. Regulamin konkursu:
 1. Termin składania projektów: 14 grudnia 2012 na adresy mailowe: konkurs@komuna.warszawa.pl i taniec@imit.org.pl.

 2. Termin ogłoszenia wyników konkursu: 15 stycznia 2013.

 3. Maksymalny budżet projektu to 7.000,00 zł brutto.

 4. Wymagane dokumenty:

 • Założenia merytoryczne projektu (maksymalnie 2 strony znormalizowanego maszynopisu, 3600 znaków);

 • Biogramy artystyczne i portoflio twórców projektu;

 • Planowany budżet, uwzględniający wszystkie koszty projektu, takie jak: honoraria, przejazdy i zakwaterowanie wykonawców i realizatorów projektu, koszty zakupu materiałów technicznych i produkcji, koszty wynajmu dodatkowej sali prób (o ile to konieczne), koszt wypożyczenia sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji projektu, w którego posiadaniu nie znajduje się komuna // warszawa, koszt ewentualnych tantiem o ile w trakcie remiksów artysta planuje korzystać z dzieł innych autorów np. muzyki.

 1. Warunki realizacji projektów wybranych w konkursie:

 • Sala komuny// warszawa przy ul. Lubelskiej 30/32, wyposażona w podłogę baletową wraz ze sprzętem technicznym należącym do komuny// warszawa (plan sali i rider techniczny – w załączniku) dostępna na potrzeby prób i pokazu (maksymalnie 7 dni)

 • Wsparcie technika (nagłośnienie i oświetlenie) komuny// warszawa podczas prób i pokazu.

 • Dodatkowy sprzęt techniczny itd., wynajem dodatkowej sali prób, zakup i montaż scenografii, przejazdy, zakwaterowanie twórców, przewóz sprzętu itd. opłacane są w ramach budżetu będącego częścią dokumentacji projektu.

 1. W ramach konkursu komisja powołana wspólnie przez komunę // warszawa i Instytut Muzyki i Tańca wybierze dwa projekty. Komisja będzie brała pod uwagę merytoryczną wartość koncepcji projektu, portfolio artystyczne twórców projektu, ocenę prawidłowości budżetu i możliwości jego realizacji.

 2. Termin realizacji wybranych projektów: luty-czerwiec 2013 (szczegółowe daty prób i pokazów do uzgodnienia).

 3. Wybrane projekty zostaną zaprezentowane dwukrotnie (sobota-niedziela), z możliwością dalszej prezentacji w siedzibie komuny// warszawa, na mocy dalszych ustaleń pomiędzy twórcami a komuną// warszawa.

//

Informacje na temat remiksów zrealizowanych w latach 2010-2012 znajdują się tu: http://komuna.warszawa.pl/category/re-mix/

//

załączniki:

sprzet_techniczny_komuna

plan-sala-lubelska

Wyniki konkursu na re// miks taneczny

Warszawa, 31 stycznia 2012

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OPINIUJĄCEJ PROJRKETY ZGŁOSZONE DO KONKURSU RE//MIX 2012 WSPÓŁORGANIZOWANEGO PRZEZ KOMUNĘ// WARSZAWA I INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA

16 stycznia 2012 w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji opiniującej projekty konkursowe.

Skład komisji:
Izabela Szymańska – ekspert niezależny
Sandra Wilk – ekspert niezależny
Magda Grudzińska – komuna// warszawa
Grzegorz Laszuk – komuna// warszawa
Marta Michalak – Instytut Muzyki i Tańca
Joanna Szymajda – Instytut Muzyki i Tańca (członek komisji bez prawa głosu)

Wykaz projektów złożonych do konkursu (alfabetycznie wg nazwiska autora projektu):
1. Daniel AlmgrenRecén, Lea Martini: Fabritio Caroso Il Ballarino
2. Alex Baczynski-Jenkins: Oskar Schelmmer, balet triadyczny
3. Tomasz Bazan: Tadeusz Kantor Umarła klasa, Wielopole, Wielopole, Niech sczezną artyści
4. Aleksandra Dziurosz: William Forsythe Hypothetical Stream
5. Małgorzata Haduch: David Zambrano Soul Project
6. Miho Iwata: Daisuke Yoshimoto (twórczość)
7. Justyna Jasłowska: Ann Van der Broek Cotelette
8. Paulina Jóxwicka, Mikołaj Karczewski, Katarzyna Kostrzewa: SidiLarbiCherkaoui (twórczość)
9. Marta Kosieradzka: Reinhild Hoffmann Solo mit sofa
10. Karolina Kroczak: Sasha Waltz Alle der Kosmonauten
11. Aurora Lubos, Honorata Martin: Marina Abramović (twórczość)
12. Mala Duet: Rudolf Laban (teorie)
13. Mala Duet: Rudolf Laban Green Clowns
14. Małgorzata Matuszewska: Carlos Saura Flamenco, Iberia i Flamenco flamenco
15. Ramona Nagabczyńska: Trisha Brown Accumulation i Accumulation with Talking Plus Water Motor
16. Zbigniew Olkiewicz, Dariusz Błaszczyk: Robert Wilson Dialog i inne spektakle
17. Małgorzata Pianowska: Steve Paxton Magnesium, Chute
18. Renata Piotrowska: MathildeMonnier Tempo 76
19. Magdalena Przybysz, Anna Ciupryk: DeborahHay No Time to Fly
20. Magdalena Ptasznik: La Ribot Panoramix
21. Katarzyna Sitarz: Trisha Brown Man Walking Down the Side of a Building, Floor of the Forest, Set and Reset
22. Izabela Szostak: Merce Cunningham Deli commedia, Changing steps, Beach birds for camera, A Lifetime of Dance, Rainforest
23. Anna Trzewiczek: Judson Dance Theater Dance Concerto no1
24. Rafał Urbacki: Bill T. Jones Still/Here
25. Iwona Wojnicka: Rudolf Laban Orchidea, Tańczący mężczyzna
26. Elwira Piorun: Pina Bausch Café Mueller
27. Maria Zimpel: Trisha Brown Accumulation
28. Marta Ziółek, Florentina Holzinger: Mary Wigman Hexentanz

Zgłoszone projekty odznaczały się w większości bardzo wysokim poziomem merytorycznym, reprezentowały także różnorodne, niekiedy bardzo ciekawe podejścia metodologiczne do samego zagadnienia remiksowania dzieła choreograficznego, w związku z czym komisja stanęła przed bardzo trudnym wyborem. Po długiej dyskusji w drodze głosowania wyłoniła dwa projekty przeznaczone do realizacji: projekt Pani Ramony Nagabczyńskiej i Pana Alexa Baczynskiego-Jenkinsa.