Recenzja „Ksiąg” w Didaskaliach

Czy ogrodnicy są sexy?

Joanna Wichowska

„Zamiast głosić idee, będziemy raczej opowiadać historie” – deklarowali ponad rok temu autorzy Manifestu na koniec Komuny Otwock. Grupa, przez ostatnie dwie dekady siłą rozpędu definiowana jako „anarchistyczna wspólnota działań”, zrzuciła starą skórę i zamieniła się w komunę//warszawa. Korekta nazwy miała wymiar symboliczny. Nie chodziło o gruntowne przeformułowanie zasad działania, ale o uczciwość. Artyści Komuny przeprowadzili prosty rachunek: skoro w ich własnym życiu idee rozmijają się z praktyką, podtrzymywanie własnego wizerunku nieprzejednanych rebeliantów, zbuntowanych przeciw „systemowi” byłoby nadużyciem i fałszem. Regularne płacenie podatków jakoś się przecież nie zgadza z głoszeniem rewolucyjnych haseł. Nie wypada nawoływać do burzenia istniejącego porządku społecznego, czerpiąc jednocześnie profity z faktu, że jest się jego częścią. Co oczywiście nie znaczy, że trzeba się na ten porządek potulnie godzić, rezygnując z jego krytyki i ambicji jego ulepszania. Komuna jako grupa – podobnie jak każdy z jej współpracowników prywatnie – niezmiennie jest zaangażowana w ulepszanie rzeczywistości, tyle tylko, że w jej przypadku wiara w możliwość i sens radykalnej, natychmiastowej przemiany ustąpiła miejsca pozytywistycznej strategii małych kroków. Imperatywy zostały zastąpione pytaniami.
Samokrytyczna rewizja własnych założeń ideologicznych towarzysząca powołaniu do życia komuny//warszawa stanowiła zresztą oficjalne zadekretowanie zmiany, która już od dłuższego czasu była faktem dokonanym. W ostatnich spektaklach Komuny – przygotowywanych pod kierunkiem Grzegorza Laszuka, pełniącego rolę nieformalnego lidera grupy – uparcie powracały te same wątki i pytania: co sprawia, że szlachetne projekty naprawy świata okazują się nieskuteczne, często wręcz – groźne? Jak się mają reformatorskie, wizjonerskie idee do biografii reformatorów i wizjonerów? Czy w świecie, w którym panuje kult postępu, technologii, nadzoru i organizacji, jest miejsce na etykę? Dlaczego idealizm nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością? Innymi słowy: dlaczego nie będzie rewolucji? Tak właśnie brzmiał zbiorczy tytuł trzech przedstawień Komuny: Design/Gropius, Perechodnik/Bauman, Przyszłość świata. Analizując życie słynnego architekta, założyciela szkoły Bauhausu, zestawiając wybory żydowskiego policjanta z otwockiego getta z myślą Zygmunta Baumana, czy ironicznie portretując członków Rote Armee Fraktion i współczesnych spadkobierców ich niebezpiecznych marzeń o nowym społeczeństwie, twórcy spektakli na konkretnych przykładach badali drogi rozwoju i przyczyny krachu społecznych utopii. W trylogii „Dlaczego nie będzie rewolucji” – i w czwartym, zrealizowanym poza cyklem, spektaklu – Mill/Maslow nie głosili idei, raczej kwestionowali ich skuteczność i rzekomą niewinność. I z pewnością już wtedy opowiadali historie. Rozliczali się za ich pomocą z własnym mitem założycielskim, tematyzowali własne dylematy i wybory.
Księgi, pierwszy spektakl zrealizowany pod szyldem komuna//warszawa, wyrasta z tej samej potrzeby: przyjrzenia się współczesności – i samym sobie – z szerszej perspektywy, znalezienia w dziejach cywilizacji takich narracji, które przez analogię można zastosować do zdiagnozowania postutopijnego świata, ale przede wszystkim własnej w nim obecności, osobistej odpowiedzialności za jego kształt. Jakie więc istnieją sposoby uczestnictwa w świecie, w którym – jak już zostało ustalone – rewolucja jest niemożliwa? Laszuk podsuwa trzy możliwe odpowiedzi, pokazuje trzy potencjalne ścieżki. Przejrzysta, trójdzielna struktura spektaklu porządkuje je niemal po heglowsku. Dwie pierwsze części skupiają się na skrajnie przeciwstawnych postawach, ostatnia jest próbą ich wypośrodkowania, wysondowania trzeciej, nieortodoksyjnej drogi.
Bohaterowie dwóch pierwszych rozdziałów Ksiąg to postacie autentyczne, kolejno: Richard Buckminster Fuller, zmarły w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku amerykański wynalazca, autor wizjonerskich pomysłów architektonicznych i inżynieryjnych, oraz cesarz Yongle z dynastii Ming, w XV wieku rządzący Chinami.
Niezwykle barwną biografię tego pierwszego trudno streścić w kilku słowach. Outsider, dwukrotnie wyrzucany z Harvardu, bankrut, stały bywalec knajp w Greenwich Village, później ceniony, choć ekscentryczny wykładowca, drugą połowę życia spędził podróżując między uniwersytetami na różnych kontynentach, pisząc dziesiątki artykułów i książek oraz niezmordowanie eksperymentując i wymyślając wciąż nowe technologiczne innowacje. Fuller cierpiał na coś w rodzaju intelektualnego ADHD. Potrafił spać po dwie godziny dziennie, a przemawiać kilkanaście godzin bez przerwy. Widział siebie w roli nowoczesnego mesjasza. Jego niezliczone racjonalizatorskie projekty, z których zaledwie kilka doczekało się realizacji i uznania, podporządkowane były jednemu nadrzędnemu celowi: uzdrowieniu całej planety, którą nazywał Statkiem Kosmicznym Ziemia. Wierzył, że technologia zaradzi wszystkim problemom ludzkości: od analfabetyzmu, przez zanieczyszczenie środowiska, po przemoc i wojny. Projektował aerodynamiczne, trzykołowe samochody, ergonomiczne domy i samowystarczalne, latające miasta, tanie łazienki, które miały być montowane jak lodówki, i kopuły, które miały przykryć Manhattan. Tworzył rozbudowane teorie filozoficzne, nowe zasady geometrii i nową leksykę. Przez wiele lat dokumentował każdą minutę swojego życia – powstała z tego księga złożona z wielu tysięcy stron.
Cesarz Yongle znany jest jako władca, który przeniósł stolicę Chin do Pekinu i zlecił budowę Zakazanego Miasta, kontynuator tradycji krwawego despotyzmu, a jednocześnie zwolennik religijnej tolerancji, światły reformator, protektor myślicieli i artystów. Dzięki jego staraniom powstała największa w tamtych czasach encyklopedia, gromadząca całą dostępną wiedzę na temat chińskiej kultury. Jego gigantyczna flota docierała do Indii, Arabii, Afryki. Inicjowane przez niego dalekomorskie wyprawy mogły uczynić z Chin kolonialną i handlową potęgę, podobno jednak cesarzowi nie zależało na podboju świata. Laszuk uzupełnia jego życiorys o bardzo znaczący gest: przypisuje mu decyzję spalenia całej cesarskiej floty. Daje mu też konkretny motyw: Yongle wolał jakoby zatrzymać bieg rzeczy, niż w jakikolwiek sposób na niego wpływać.
Z (miejscami – jak widzimy – modyfikowanej) biografii obu tych postaci realizatorzy przedstawienia wybierają kilka tylko faktów, kondensują je w oszczędnych, sentencjonalnych tekstach, obudowują precyzyjną partyturą muzyczną (na scenie są skrzypaczka i didżej miksujący dźwięki), przewrotnie, czasem dowcipnie ilustrują abstrakcyjną, sformalizowaną choreografią. Kompozycja Ksiąg rządzi się, jak zazwyczaj w spektaklach Komuny, zasadami redukcji, ekonomii środków, skrajnej dyscypliny formalnej, rytmizacji, powtarzalności. Przestrzeń konstruowana jest architektonicznie, jak instalacja, której częścią są ciała aktorów, używane jak obiekty – i przedmioty, używane jak partnerzy; bryły i kolory kostiumów; precyzyjne światła; zajmujące całą tylną ścianę projekcje; tworzone na żywo dźwięki. Żaden z aktorów nie ma przypisanej na stałe roli, wymieniają się postaciami, otwarcie zapowiadając, kto jest kim w konkretnej scenie. Hybrydyczna forma, korzystająca z elementów teatru tańca, brechtowskiego teatru epickiego, wideo-artu zagęszcza znaczenia. Historia dąży do prostego, esencjonalnego przekazu, ale jednocześnie słowa, działania fizyczne, obrazy komentują się nawzajem w zaskakujący, nieoczywisty sposób.
Laszuk traktuje bohaterów dwóch pierwszych części spektaklu schematycznie, jako reprezentantów postaw – zarazem kulturowych i indywidualnych. Cywilizacyjny fetysz nowości, zmiany, postępu zestawia z decyzją wycofania się ze świata, z ciszą, kontemplacją teraźniejszości, bezruchem. Kompulsywną potrzebę aktywności przeciwstawia taoistycznej zasadzie wu-wei, nie-działania. Narrator i bohater Księgi Wynalazcy przedstawia się jako „biały człowiek, mężczyzna, wynalazca czcionki, elektryczności i silnika odrzutowego.” W Księdze Podpalacza cesarz, cytując klasyków taoizmu nazywa siebie „Mędrcem kroczącym wielką drogą”. Pierwszy chce skierować historię na nowe tory, drugi pragnie zamknąć się za murami Zakazanego Miasta, wyeliminować wszelkie bodźce, zostać w domu, zasłonić okna, z nikim nie rozmawiać, nie wchodzić w żadne interakcje ze światem.
W Księdze Wynalazcy na scenie pojawiają się wysokie, metalowe schody, ciężka belka, drewniane kloce. Aktorzy w powtarzalnych sekwencjach ciągle coś dźwigają, przenoszą, przetaczają, po czymś się wpinają, spadają z czegoś. Towarzyszy temu łoskot, narrator-Fuller z przyrośniętym do twarzy megafonem wciąż coś wygłasza, jego głos dudni. Ustawiczny pęd jest w spektaklu zdiagnozowany jako bezskuteczny, ale też podszyty neurotycznym lękiem. Przestaje być pogonią (za lepszym światem), zaczyna przypominać ucieczkę. „Mam przeczucie, że jeśli się zatrzymam to, co jest za mną, zgniecie mnie i roztrzaska” – mówi Fuller. Nawet w chwili śmierci wciąż opowiada o kolejnych swoich wynalazkach, na przemian kładąc się i podnosząc z podłogi, dźwigając przy tym koniec drewnianej belki – jak wieko trumny, któremu nie pozwala opaść.
Księga Podpalacza – jak przystało na dalekowschodni, buddyjsko-konfucjańsko-taoistyczny rodowód jej bohatera – jest o wiele bardziej powściągliwa. I cichsza. Rytm staje się niemal medytacyjny, tempo zwalnia, dźwięki nabierają subtelności. Mikrofony podwieszone tuż nad ziemią zbierają najlżejsze brzmienia. Słychać oddechy, szelest papieru, z którego budowane są jakieś efemeryczne konstrukcje, brzęk pokrywek nakładanych na porcelanowe imbryki, przesuwające się – jak, nie przymierzając, statki na morzu – po białym prostokącie płótna. Słychać, jak uderzają o siebie cienkie patyczki z drewna, jak flamastry trą o kartki księgi, jak z przedziurawionych, pergaminowych bukłaków cieknie woda. Ale taki pełen dyskretnego uroku spokój nie jest wcale realizacją marzeń o powszechnym szczęściu. Apoteoza nie-działania głoszona przez Yongle to – jak twierdzi komuna//warszawa – inny wariant ucieczki. Podobnie jak ta fullerowska – bezskutecznej, choć pozbawionej neurotycznej kompulsji. Opowieść o chińskim mędrcu kończy się znamiennym niepokojem cesarza: „W tym ogrodzie, w środku Zakazanego Miasta powinna być doskonała cisza. Więc dlaczego ja, Yongle z Dynastii Ming słyszę, że gdzieś ktoś wyciosuje wiosła?” Za światem nie można nadążyć, nie da się przed nim uciec, ale nie sposób go również unieruchomić, odsunąć na bezpieczną odległość, uchylić się przed obowiązkami, jakie na nas nakłada. Jak więc wygląda trzecia droga?
Ostatnia część spektaklu, Księga ogrodów nie nawiązuje do żadnych realnych postaci. Nie jest też zgrabnie przeprowadzoną syntezą, bezboleśnie rozwiązującą sprzeczności. Narrator, który rozpoczynał każdy z rozdziałów, siadając tuż przed pierwszym rzędem widowni z wielką księgą, której kartki zapełniały się obrazami z rzutnika, tym razem jest treserem w błyszczących cekinami ciuchach i różowym, kowbojskim kapeluszu. Projekcje wyświetlane w głębi sceny to już nie – jak w poprzednich częściach – prywatne, czarno-białe zdjęcia i szkice Fullera, ani przekroje statków i schematyczne plany Zakazanego Miasta, lecz wielobarwne, detaliczne wizerunki ogrodów pełnych roślin i zwierząt – z rozpoznawalnymi hinduistycznymi motywami. Aktorzy zamieniają szare, chińskie uniformy na białe koszulki i rozkloszowane spódnice. I na chwilę nakładają maski małp. Podłogę pokrywa zielona mata – sztuczny trawnik. Wszystko to wygląda na karykaturę sielskiego wyobrażenia o wytchnieniu na łonie natury. Ogrodowe gry i zabawy (korowód, zwisanie głową w dół z huśtawki), którym towarzyszą krótkie dialogi o życiu i polityce („Banany powinny być tańsze. Amerykańskie filmy powinny być zakazane. Bogatsi powinni płacić wyższe podatki.”) toczą się pod czujnym okiem tresera. Aż do chwili, kiedy wyemancypowane małpy, już bez masek, zagłuszą jego gadanie, szczelnie obwiązując mu twarz kawałkami materiału i zabiorą się do pracy, żmudnej i nudnej.
Scenę stopniowo zapełniają równe grządki roślin – białych kartek nabijanych na drewniane patyki. „Uprawiać, podlewać, nawozić, edukować, koordynować, pielić, zamiatać, siać, podlewać…” – litania czynności do zrobienia trwa bez końca. Ostatni rozdział Ksiąg wiele zawdzięcza Zygmuntowi Baumanowi, a puenta spektaklu jest niemal dosłowną ilustracją myśli, którą podzielił się z Laszukiem w skierowanym do niego liście: „Świat nowoczesny domaga się (…) postawy ogrodnika. (…) wojna z chwastami nigdy się nie kończy. (…) nowoczesność zapowiadała uporządkowanie świata, ale przyniosła tylko przymus i obsesję jego niekończącego się, wciąż na nowo podejmowanego porządkowania. (…) Ogrodnik skazał się na wieczną harówkę…”
Artyści Komuny najwyraźniej zgadzają się z fatalizmem tego rozpoznania. Wkładają w puentę spektaklu mnóstwo autoironii, uwalniając ją tym samym od optymistycznej jednoznaczności i ambicji wskazywania jedynie słusznego kierunku. Dobrze wiedzą, że w porównaniu z szaleństwem wynalazcy, który, mimo setek niepowodzeń, nie rezygnuje z prób wprowadzenia w życie niemożliwego, oraz w zestawieniu z ekstremalną i dlatego pociągającą pokorą mędrca wyrzekającego się prawa do ingerencji w rzeczywistość pragmatyczna harówka ogrodników wydaje się działaniem letnim, mało widowiskowym i niespecjalnie sexy. Komuna//warszawa mówi na to: trudno. I streszcza fatalizm nowoczesności w trzech nieodwołalnych zdaniach: „Postęp jest nieskończony. Cisza jest najważniejsza. Ogrody trzeba uprawiać.” Taki rodzaj syntezy ma w sobie coś z logicznego paradoksu: pozostaje nauczyć się z nim żyć. Dalej sadzić, podlewać i koordynować. Nawet jeśli świat roi się od treserów. Nawet jeśli wolność polega na tym, by móc wybierać to, na co i tak jesteśmy skazani.

tekst opublikowany w „Didaskaliach” nr 102/kwiecień 2011

www.didaskalia.pl


„Księgi” w kwietniu

2 kwietnia [sobota], godz. 19.30
3 kwietnia [niedziela], godz. 16.00
warszawa, ul Lubelska 30/32

wstęp: 15 zł

UWAGA: na spektakl 3 kwietnia – wszystkie miejsca zarezerwowane – pokaz dla gości Warszawskich Spotkań Teatralnych.

[zobacz, jak dojechać]

//////////////////////////////////////////////////

recenzje:

„Księgi” komuny//warszawa to dojmujący, pisany żyletką traktat o dojrzewaniu ludzkości. Znakomicie pomyślany i poprowadzony spektakl o kłamstwie spisanym na fundamentach kultury i o cierpieniu, jakie niesie ze sobą oszustwo nauki i metafizyki
Paweł Soszyński, Dwutygodnik
czytaj całą recenzję

Przyjemność, tyle że pod kontrolą – oto świat, w którym żyjemy. Komuna pokazuje słabości […] tych wizji. Swoim językiem łączącym elementy działań fizycznych, paratanecznych i akrobatycznych z wypowiadanymi przez aktorów kluczowymi dla zrozumienia przekazu kwestiami oraz elektroniką opowiadają o rozjeżdżaniu się teorii i życiowej praktyki.
Aneta Kyzioł, Polityka
czytaj całą recenzję

Chwilami ma się wrażenie, że ich spektakl to nic innego jak przełożony na nowoczesny język teatr Kantora. Inna w nim jest śmierć, inny Bóg, inaczej definiowana pamięć i rola reżysera demiurga. Ale najgłębszy sens ludzkich gestów jest ten sam.
Łukasz Drewniak, Dziennik. Gazeta Prawna
czytaj całą recenzję

//////////

o spektaklu:

Niektóre opowieści muszą być opowiedziane.

Czasami jest to ich jedyny sens:
żeby były opowiedziane
żeby były usłyszane

1. „Księga wynalazcy”
ta opowieść powstała z myślenia o ciągle nowych opowieściach, nowych filmach i muzykach. że cieszą nas rzeczy nowe, odkrywane, nieznane. i bardzo często czujemy, że żyjemy naprawdę, kiedy nowe myśli nazywają nowe uczucia i nowe światy. ta historia wzięła się z przekonania, że zmiana jest częścią życia, a nie ludzkiego wyboru. Nowe jest jedyne. jedyne dobre. nowe jest najważniejsze.

r.b.f. był ostatnią szansą świata na szczęśliwe zakończenie. Odkrył Ziemię jako Statek Kosmiczny – zintegrowaną, złożoną strukturę wymagającą opieki i poszanowania. Tej wizji podporządkował swoje architektoniczne i społeczne idee. Budował rajskie ogrody i namawiał do nieustającego działania na rzecz pokojowej zmiany poprzez doskonalenie technicznych możliwości człowieka. Na jego grobie widnieje sentencja Call me Trim Tab – uważał, że tak jak wielkim okrętem kieruje mały ster, tak duża liczba małych wysiłków wielu ludzi może skierować Ludzkość ku lepszej przyszłości.
Richard Buckminster Fuller
(1895-1983)

2. „Księga podpalacza”
ta opowieść wzięła się z patrzenia w wodę, leżenia na trawie i nie-wychodzenia z domu, bo tak właśnie jest najlepiej. bardzo rzadko czas się zatrzymuje. następuje moment perfekcji. jeśli się tę chwilę dostrzeże, chce się w niej być już zawsze. w tej właśnie chwili. potem czas znów rusza i jest jak zawsze. ta opowieść to zatrzymanie: już tylko odpoczywać, oddychać-słuchać tego samego bez końca. bez zmian.

Yongle z dynastii Ming był ostatnią szansą świata na szczęśliwe zakończenie. Podobnie jak r.b.f. dużo myślał o statkach i ich wpływie na możliwe dzieje świata. Dlatego spalił swoją flotę. Sądził, że gdyby ludzie pozostali w swoich wioskach, nie byłoby wojen i oszustw w systemie bankowości. Teraz jest już za późno. Ktoś wykradł tajemnicę kompasu i przepłynął ocean. Bańka hipoteczna i kult nowości sprawiają, że nic już nie jest i nie będzie takie jak kiedyś.
Cesarz Yongle, Dynastia Ming
(1360-1424)

3. „Księga ogrodu”
ta opowieść powstała w czasie szukania miejsca Pomiędzy. na legenwiese w parku obok schloss charlottenburg w berlinie i chrystal palace park w londynie. wszystko jest tu Naturą, ale nic nie jest naturalne. na chwilę można tu wejść i być. bramy się czasem zamykają na noc, więc trzeba uważać. trzeba też uważać na złodziei, psie kupy i rakiety. nic nie jest doskonałe. zwłaszcza miejsce i czas Pomiędzy.

Ogrody są ostatnią szansą świata na szczęśliwe zakończenie. To miejsce pomiędzy śniadaniem i kolacją. W ogrodzie można np. pomyśleć, że technika sprawia, że zaprzyjaźniamy się z Przyrodą, albo że podróże są przyjemne i czasem przynoszą ważne odkrycia, albo że nie można ani w lewo, ani w prawo, i nie można wrócić na drzewo, albo że lepiej mniej itd. Tak czy siak, ogrody uprawiają Mądrzy Ogrodnicy: wiedzą, kiedy sadzić kwiaty, a kiedy pomidory. A najlepsi ogrodnicy czasem zaniedbują swoje obowiązki i spoglądają w niebo.
Z Księgi Małp w Kosmosie
(już niebawem)

//////////////////////////////////////////////////

spektakl odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu m. st. Warszawy w ramach projektu „Teatr jako przestrzeń publiczna”:

Recenzja „Ksiąg” w „Dwutygodniku” nr 51/2011

„Księgi” komuny//warszawa to dojmujący, pisany żyletką traktat o dojrzewaniu ludzkości. Znakomicie pomyślany i poprowadzony spektakl o kłamstwie spisanym na fundamentach kultury i o cierpieniu, jakie niesie ze sobą oszustwo nauki i metafizyki

Paweł Soszyński

Na ten spektakl komuny//warszawa musieliśmy trochę poczekać. Jego szkic pokazywany był w listopadzie 2009 roku, w grudniu 2010 roku można było zobaczyć całość, ale właściwa premiera „Ksiąg” odbyła się w styczniu 2011 roku. Warto było czekać. Spektakl, który zmienił się w tryptyk, jest skupioną, rewelacyjnie przeprowadzoną analizą kulturowych modeli, odległą od antropologicznej bezstronności. Jednocześnie jest teatrem w pigułce – powołuje się na dwie wielkie tradycje teatralne: zachodnią i wschodnią; to właśnie przez nie opowiedziana zostaje filozofia zachodniej i wschodniej kultury, z równą bezwzględnością i błyskotliwością zakwestionowana przez komunardów.

Spektakl składa się z trzech części. W pierwszej – „Księdze Wynalazcy” – widzimy pastisz teatru konstruktywistycznego. Grzegorz Laszuk, odwołując się do Wielkiej Reformy Teatru, opowiada o naukowej utopii Richarda Buckminstera Fullera (1895-1983), który „budował rajskie ogrody i namawiał do nieustannego działania na rzecz pokojowej zmiany poprzez doskonalenie technicznych możliwości człowieka”. Krytyka postępu i kultu nowości, ślepej uliczki zachodniego futuryzmu, który bezustannie każe zaglądać poza horyzont, odkrywać nieznane, nowe, i w nim poszukiwać ocalenia, zafiksowana jest w gestach aktorów, samplowanych przysiadach, wspięciach na rusztowanie (jedyny element scenografii). W całej tej nerwowej, mechanicznej choreografii, jest coś z ducha biomechaniki Meyerholda i Nadmarionety Craiga. Nowe jest najważniejsze, przełom jest esencją szczęścia, pozostawanie w tym samym, także poprzestawanie na nim – by zgłębić możliwości znanego, by pozostać tu i teraz – jest dla zachodniej kultury i sztuki oznaką słabości, symptomem umierania. Rozwój cywilizacji jest niezmierzony i nieskończony. Brak rozwoju jest jednoznaczny z końcem zachodniego paradygmatu – jest końcem świata. Wieczność i zbawienie (także od trudu bezustannego nadążania za nowym) są zawsze jutro.

W kolejnej księdze – „Księdze Podpalacza” – Laszuk opowiada historię Cesarza Yongle z dynastii Ming (1360-1424). Bada w niej drugi biegun utopii, jaką jest (przekonamy się o tym w części trzeciej) kultura. Yongle „sądził, że gdyby ludzie pozostali w swoich wioskach, nie byłoby wojen i oszustw w systemie bankowości”. Dlatego spalił chińską flotę. W opozycji do zachodniego „jutro” i „tam”, „Księga Podpalacza” opowiada więc o wschodnim „dziś” i „tutaj”. Opowiada po mistrzowsku – to najlepsza część tryptyku. Umęczona dusza Zachodu watowana jest w niej filozofią zen, jest uwznioślona, ale jednocześnie pozostaje zawieszona; trwa w nieważkości symboli, maksym, autoreferencyjnych gestów, pęd z pierwszej części koi (i mrozi) chłód strumienia sączącego spowolniony czas. Aktorzy dostosowują się do jego biegu: wykonują szerokie gesty, w kaligraficznym skupieniu modelują figury, satysfakcję znajdują we wzajemnej harmonii, jednym synchronicznym doświadczeniu. Szybko orientujemy się, że ten teatr Wschodu znów odarty jest z człowieczeństwa; ocalenie w choreograficznej i filozoficznej systematyce (i systematyczności) okazuje się być kolejnym kłamstwem – nawet jeśli jest antytezą recepty Fullera. Z „Księgi Podpalacza” odpływa krew, której wzburzenie groziło zamroczeniem w „Księdze Wynalazcy”; nawet głos Yongle, dobiegający z głośnika, nie jest ludzki: naśladuje chińską melodię zdania, ale w tym samym momencie do złudzenia przypomina syntezator mowy – głos, który dochodzi z drugiej Księgi nie koi, raczej usypia beznamiętną artykulacją może subtelniejszej, ale wciąż maszyny. W ślad za nią postępują coraz bardziej senne, rozleniwione, spowolnione, starannie wyprane z emocji ruchy aktorów. Ta księga także nas mami, wydobywa z nas metafizyczne fantazmaty tylko po to, by wyartykułowane i uwznioślone w księdze stały się bezwartościowym szumem, który w finale „Księgi Podpalacza” zbierają z sali rozhuśtane mikrofony.

„Księga Ogrodów” jest gorzkim rozrachunkiem ludzkich krzywd i marzeń, z których te krzywdy najczęściej wynikają. Małpy – to one wyciągną wnioski z kilkudziesięciu tysięcy lat kulturalnego rozwoju człowieka. Zrobią to ze zwierzęcą bezwzględnością, bez cienia wschodniej subtelności i zachodniej kurtuazji. „Ludzie to chuje” – powie jedna i natychmiast powróci do zwierzęcych porykiwań, zupełnie jakby tylko tej myśli był wart ludzki język zapisany w Księdze. W spektaklu komuny//warszawa ta małpa zeszła z drzewa tylko po to, by po tysiącleciach stwierdzić, że stała się chujem. Lepiej więc być chujem czy małpą? – pyta Laszuk. Lepiej się oszukiwać, czy nie być siebie świadomym? Lepiej tkwić w dżungli, czy zamienić ją w ogród, także ten rajski, skąd wyszliśmy i – dzięki nauce czy metafizyce – mamy zamiar wrócić? A może ten raj, podobnie jak nasza kultura, istnieje tylko na stronicach „Ksiąg”? Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że Księgi są puste, a kultura to w całości utopia.

Ostatecznie małpy Wschodu i Zachodu – w różnym rytmie – „sieją, pielą, nawożą, doglądają, zbierają”. Postęp i medytacja to tylko inne, innym, atrakcyjniejszym językiem opowiedziane odmiany tego samego trudu, by uzasadnić zejście z drzewa i założenie pierwszego ludzkiego ogrodu w dziejach. By utwierdzić się w bezwzględnej konieczności siania i zbierania.

źródło: „Dwutygodnik”, nr 51.2011

www.dwutygodnik.pl