Mikro Teatr 5: Bałdyga, Wdowik, Zadara

Cykl Mikro Teatr – odsłona piąta. Tym razem swoje mikro przedstawienia zaprezentują: Janusz Bałdyga, Małgorzata Wdowik i Michał Zadara.
=============================================================
16 minut, 4 osoby, 4 reflektory, 2 mikrofony, 1 rzutnik, 1 walizka rekwizytów
=============================================================
– „Mikro Teatr” to ćwiczenia z samoograniczenia – mówi kurator przedsięwzięcia, Tomasz Plata. Na zaproszenie Komuny// Warszawa kilkunastu uznanych twórców polskiego teatru przygotowuje przedstawienia, które podporządkują się paru precyzyjnie określonym warunkom.
Spektakl „Mikro Teatru” nie może trwać dłużej niż 16 minut, zespół wykonawców może składać się z zaledwie czterech osób, do dyspozycji artystów są dwa mikrofony, cztery reflektorów, jeden rzutnik wideo, jedna, niewielka walizka rekwizytów i niewielki budżet. Nie ma ograniczeń dotyczących tematyki.

Na cykl w 2016 roku składało się 12 mikro przedstawień. W 2017 roku odbędą się kolejne dwie edycje: w marcu i czerwcu.
 
Jeden wieczór „Mikro Teatru” to trzy różne spektakle. Cztery pierwsze odsłony projektu spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności i dobrym przyjęciem przez krytyków,a cykl jako zdarzenie przewijała się w podsumowaniach najciekawszych wydarzeń roku 2016.

„Mikro Teatr” to zarazem próba refleksji nad sposobami produkcji teatru. Czy teatr zawsze musi być wielką produkcyjną machiną? Jak dalece można ograniczyć produkcyjne zaplecze teatru, a zarazem zachować jego jakość? Czy teatr skromniejszy nie byłby zarazem teatrem bardziej demokratycznym, bardziej dostępnym?

– Przygotowanie tego typu przedstawienia jest wyzwaniem większym niż wskazuje na to nazwa projektu. Jest za długo, żeby wystarczył jeden pomysł, za krótko na klasyczną narrację. Trzeba wymyślić nową formułę – komentuje Grzegorz Laszuk z Komuny// Warszawa.

„Mikro Teatr” to również przypomnienie o wciąż nie dość dobrze dostrzeżonej i zrozumianej w Polsce tradycji działań performatywnych, w ramach których konwencja teatralna została wzbogacona o wpływy z kręgu sztuk wizualnych, szczególnie sztuki konceptualnej. Gdyby szukać prekursorów „Mikro Teatru”, trzeba by wskazać Tima Etchellsa, Tino Sehgala, Jerome’a Bela.

18 i 19 marca, godz. 19.00
ul. Lubelska 30/32
sala Komuny// Warszawa
Bilety: 20/30 zł

zakup biletów online: http://ewejsciowki.pl/
JUŻ WKRÓTCE!

 

PROGRAM CYKLU MIKRO TEATR
16-17 kwietnia, g. 19:00: 
Paweł Łysak, Anna Smolar, Komuna// Warszawa

2-3 lipca, g. 19:00: 
Michał Borczuch, Justyna Sobczyk, Weronika Szczawińska

8-9 października, g. 19:00:
Romuald Krężel, Iga Gańczarczyk, Marcin Liber

12-13 listopada, g. 19:00:
Grzegorz Jarzyna, Anna Karasińska, Wojtek Ziemilski

***
Projekt dofinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

syrenka-czarna