„Sierakowski” na wideo

we fragmentach:

zdjęcia: Magda Mosiewicz

montaż: Marta Dzido/emotikonfilm

//

inne filmy komuny// warszawa można obejrzeć tutaj: youtube.com/user/komunawarszawa

//

spektakle  odbędą się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu m. st. Warszawy w ramach projektu „Teatr jako przestrzeń publiczna”: