Mapa. wersja 0.2

Zamiast teatru – droga.

Zamiast aktorów – widzowie.

Zamiast widowni – ruch.

Opowieść o duchu pewnej przestrzeni,

o pewnej możliwości,

pewnej próbie odtworzenia świata.

koncepcja, reżyseria: Wojtek Ziemilski

//////////////////////////////////////////////////

pokazy:

8.01. sobota

godz. 15.00, 15,30, 17.00 zarezerwowane, 17.30, 19.00 zarezerwowane, 19.30 zarezerwowane

9.01. niedziela

godz. 15.00 zarezerwowane, 15,30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30 zarezerwowane

bilety: 10 zł

//////////////////////////////////////////////////

Uwaga: Na spektakl wchodzi 5 widzów. spektakl trwa 20 minut.

wstęp wyłącznie z rezerwacją.

[uwaga! wszystkie miejsca na spektakle są już zarezerwowane. przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową. w przypadku zwolnienia się miejsca, osoby z listy są informowane telefonicznie o możliwości wzięcia udziału w spektaklu. rezerwacje przyjmujemy pod adresem rezerwacja@komuna.warszawa.pl]

//////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////

spektakl odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu m. st. Warszawy w ramach projektu „Teatr jako przestrzeń publiczna”:

Premiera: Mapa

Zamiast teatru – droga.

Zamiast aktorów – widzowie.

Zamiast widowni – ruch.

Opowieść o duchu pewnej przestrzeni,

o pewnej możliwości,

pewnej próbie odtworzenia świata.

koncepcja, reżyseria: Wojtek Ziemilski

//////////////////////////////////////////////////

pokazy:

18.12. sobota

godz. 15.00 [zarezerwowane], 15.30 [zarezerwowane], 16.00 [zarezerwowane], 17.30 [zarezerwowane], 18.00 [zarezerwowane], 18.30 [zarezerwowane]

19.12. niedziela

godz. 18.00 [zarezerwowane], 18.30 [zarezerwowane], 19.00 [zarezerwowane]

Uwaga: Na spektakl wchodzi 5 widzów. Spektakl trwa 20 minut.

wstęp wolny wyłącznie z rezerwacją

//////////////////////////////////////////////////

Uwaga! Wszystkie miejsca na spektakl są już zarezerwowane. Aby wpisać się na listę rezerwową (pierwszeństwo w przypadku zwolnienia się miejsc), prosimy pisać na adres rezerwacja@komuna.warszawa.pl

//////////////////////////////////////////////////

spektakl odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu m. st. Warszawy w ramach projektu „Teatr jako przestrzeń publiczna”:

wywiad z Richardem Schechnerem

netwywiad  z amerykańskim profesorem performatyki Richardem Schechnerem przeprowadzony przez Joannę Warszę i Wojtka Ziemilskiego. rozmowa była prezentowana w komunie/warszawa na otwarciu projektu perform. polecamy także więcej materiałów wideo związanych z k/w dostępnych na naszej stronie w youtube

Polecamy: Wojtek Ziemilski „Mała narracja” w Teatrze Studio

KOMUNA/WARSZAWA POLECA:

WOJTEK ZIEMILSKI, MAŁA NARRACJA W TEATRZE STUDIO
środa-piątek, 28-30 kwietnia, godz. 19.00

Jesienią 2006 roku okazało się, że dziadek Wojtka Ziemilskiego, zasłużony wrocławianin hrabia Wojciech Dzieduszycki, przez wiele lat współpracował ze służbami bezpieczeństwa. Rodzina do dziś nie otrząsnęła się z tej wiadomości i próbuje dociec prawdy. Wojtek odpowiedział na tę sytuację inscenizacją w formie wykładu, łączącą osobistą opowieść, fakty historyczne, choreografię współczesną, wreszcie wielkie i małe narracje. Jego spektakl jest próbą skonfrontowania artystycznych wyborów artysty z historią, na którą nie miał żadnego wpływu.

O spektaklu-wykładzie Mała Narracja, pokazywanym dotychczas w wersji work-in-progress na wrocławskim festiwalu Zero Budget Festival oraz w ramach wykładów Nowego Teatru, napisano: „Rzadko kiedy zdarza się oglądać dzieło sztuki jednocześnie precyzyjnie, po mistrzowsku pomyślane i wykonane, a przy tym emocjonalne i osobiste.” (Jolanta Nabiałek, „Teatralia”, Wrocław, listopad 2009)

Wojtek Ziemilski – reżyser teatralny, artysta wizualny. Tworzy prace na pograniczu teatru, sztuk wizualnych i choreografii. Ukończył kurs reżyserii teatralnej w Fundacji Gulbenkiana w Lizbonie. Przez dłuższy czas mieszkał w Portugalii, gdzie przygotował m.in. spektakl multimedialny Hamlet Light, znakomicie przyjęty przez krytyków. Po powrocie współpracował z TR Warszawa (jest m.in. autorem instalacji wideo Aktorzy). Prowadzi warsztaty z nowych form eksperymentu w teatrze, m.in. w Instytucie Teatralnym.

Bierze udział w programie działań PERFORM tworzonym przez Komunę Warszawa (ko-produkcja Teatru Studio).

więcej informacji o spektaklu na stronie Teatru Studio

Wojtek Ziemilski „Poor Theatre: Remiks”

KOMUNA/WARSZAWA i SCENA WYSOKIEGO RYZYKA TEATRU STUDIO

zapraszają na

WOJTEK ZIEMILSKI „POOR THEATRE: REMIKS”

Po spektaklu dyskusja „Polska żałoba/polska melancholia”

sobota, 24.04, godz. 20.00, sala komuny/warszawa, ul. Lubelska 30/32
(zobacz, jak dojechać)

wstęp wolny

Gdy zapraszaliśmy Wojtka Ziemilskiego, aby zrealizował w przestrzeni komuny/warszawa własny remiks znanego przedstawienia „Poor Theatre” The Wooster Group, liczyliśmy na frapujący performans, który będzie mówił coś o pracy pamięci, o tym, czym jest powtórzenie i oryginał, jak asymilujemy w sobie uprzednie normy kulturowe. Od tego czasu sytuacja się zmieniła. Pod Smoleńskiem rozbił się prezydencki samolot, Polska pogrążyła się w żałobie, w minioną niedzielę prezydencką parę pochowaliśmy na Wawelu.

W tym kontekście projekt Wojtka musi zabrzmieć inaczej: oto praca, która wzorem The Wooster Group oraz Jerzego Grotowskiego wraca do „Akropolis” Stanisława Wyspiańskiego, tego klasycznego tekstu polskiego kultury, tekstu traktującego o żałobie i melancholii, gdzie głównymi bohaterami stają się postaci wstające w noc zmartwychwstania z ołtarzy wawelskich.

Okoliczności wręcz zmuszają nas, aby potraktować projekt Wojtka jako pretekst do szerszej dyskusji na temat polskiej żałoby, form jej przeżywania, jej wpływu na życie publiczne. W dyskusji po przedstawieniu wezmą udział m.in.: Agata Bielik-Robson, Maciej Nowak, Andrzej Leder, Wojtek Ziemilski. Dyskusję poprowadzi Tomasz Plata.


PERFORM to zainicjowane przez komunę/warszawa spotkanie najciekawszych rodzimych twórców pracujących na granicach teatru wizualnego, tańca współczesnego, performance art, działań prospołecznych realizowanych w polu sztuki. Program realizowany jest w czterech cyklach: „Biografie i autobiografie”, „Remiksy”, „Akcje afirmatywne”, „Wolność w Warszawie: wykłady”.

więcej o projekcie PERFORM. filmowa relacja z otwarcia

Cykl PERFORM to współprodukcja Komuny/Warszawa i Teatru Studio w Warszawie.

Partnerem projektu jest także Teatr Polski z Bydgoszczy.

Kurator projektu: Tomasz Plata

tel. 886357564

Komuna/Warszawa

tel. 501283421

partner:

projekt powstaje dzięki wsparciu finansowemu Urzędu m. st. Warszawy w ramach projektu „Teatr jako przestrzeń publiczna”:

patroni:

zaopatrzenie: