Sztuka bycia postacią. Wykłady performatywne, cz. 2

1-2.12, godz. 19.00

Warszawa, komuna// warszawa, ul. Lubelska 30/32
www.wykladyperformatywne.pl

//
wstęp wolny, obowiązują zapisy pod adresem arek@funbec.eu 


//

spektakl tłumaczony na język migowy

//

Sposób konstruowania emocji jako element budowania serialowej postaci i medialnej persony to punkt wyjścia kolejnego wykładu performatywnego. Medioznawca i antropolog kultury (Mateusz Halawa), autor książki o widowni polskich seriali telewizyjnych Życie codzienne z telewizorem. Z badań terenowych i dr Iwona Kurz, zajmująca się historią i antropologią kultury wizualnej, razem z reżyserem teatralnym (Bartosz Frąckowiak) zaprezentują spektakl dotyczący paraspołecznych relacji pomiędzy widzami a telewizyjną personą znanej aktorki serialowej i teatralnej (Anita Sokołowska). Przeanalizują również to, jak dzisiaj, w czasach fragmentacji widowni, gdy kończy się era wielkich wydarzeń telewizyjnych oglądanych przez miliony odbiorców, nadawcy walczą o uwagę widzów, która stała się rzadkim dobrem. Uwaga najpierw zdobywana i podtrzymywana za pomocą różnych narracyjnych, audiowizualnych i aktorskich środków, następnie odsprzedawana jest jako produkt reklamodawcom. To właśnie nowa ekonomia uwagi stanie się punktem wyjścia do zbadania sposobu formatowania emocjonalnego odbioru przez medium telewizyjne w Polsce. Odbiór jednak rzadko przybiera bierną postać, znaczenia zazwyczaj aktywnie wytwarzane są przez widzów i przynajmniej w pewnym zakresie mają nieprzewidywalny charakter. Analiza ich afektywnej i niematerialnej pracy widzianej jako druga strona procesu produkcji uwagi i zaangażowania emocjonalnego włączona zostanie w refleksję o ekonomii politycznej aktorki serialowej. Materiał z wcześniejszych badań terenowych stanie się podstawą spektaklu-wykładu, w którym aktorka na żywo podejmie grę ze swoją telewizyjną personą, dekonstruując jej poszczególne elementy, a także wchodząc na żywo z odbiorcami w relacje paraspołeczne, niemożliwe do zaistnienia poza laboratoryjnymi warunkami stworzonymi na scenie.

//

Wykłady performatywne to projekt Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana i HOBO Art Foundation, realizowany dzięki dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.