Szukaj
Close this search box.

Lokalizacja

SPEKTAKL

Dziewczyny, reż. Gosia Wdowik

Data

23 11 2023

Godzina

19:00

Cena

30/40zł

/ ENGLISH VERSION BELOW /

Ten spektakl już raz się wydarzył. Zgodnie z zasadą eksperymentu.

Ten spektakl wydarza się znowu. Zgodnie z praktyką recyklingu. 

Ten spektakl wydarzy się jeszcze raz – w przyszłości. Zgodnie z zasadą najdłuższego suspensu. 

Pierwszy raz spotkałyśmy się ze Stefą, Mimi, Jagodą, Wiktorią i Polą w 2016 roku. Przygotowywałyśmy wspólnie  spektakl „Dziewczynki” w Teatrze Studio, w którym chciałyśmy opowiedzieć o doświadczeniu bycia dziewczynką oraz o tym, jak jej ciało – i symboliczna postać – funkcjonuje w kulturze. Spektakl był grany przez dwa lata, a więc w jego trakcie bohaterki zaczęły się zmieniać. Wyrastały z kostiumów i wyrastały ze scen. 

Ich dojrzewanie zmieniało też spektakl. 

Zainteresowało nas to, w jaki sposób upływ czasu można uchwycić i przekształcić w formę performatywną. Jak opowiadać historię, w której i punkt kulminacyjny i puenta pozostają jeszcze nieznane? Czym jest doświadczanie upływu czasu? Czy czas i historia to zawsze to samo?

Wobec wszystkich tych pytań powstał pomysł cyklu przedstawień opowiadających o życiu pięciu bohaterek. Najpierw: Dziewczyny. Potem: Kobiety. Potem – może Babcie.

Poza tym wszystkim chciałyśmy pozostać razem w tym procesie dorastania, dojrzewania i starzenia się w zmieniającym się krajobrazie politycznym.

Dziewczyny, reż. Gosia Wdowik

zdjęcia: Dawid Misiorny

Scenariusz (na podstawie materiałów z prób i improwizacji dziewczyn): Weronika Murek
Scenografia i kostiumy: Dominika Olszowy
Montaż materiałów archiwalnych: Agata Baumgart
Realizacja wideo: Bartek Zawiła
Konsultacje wideo: Wojciech Sobolewski
Realizacja światła: Klaudia Kasperska
Muzyka, opracowanie dźwięku: Sebastian Dembski
Obsada: Jagoda Szymkiewicz, Milena Klimczak, Pola Pańczyk, Wiktoria Kobiałka, Stefania Sural

This performance has happened once before.
According to the principle of experiment.
This performance is happening again.
In line with recycling practice.
This performance will happen again – in the future.
According to the principle of the longest suspense.

We met Stefa, Mimi, Jagoda, Wiktoria and Pola for the first time in 2016. We prepared together the play “Girls” at the Studio Theater, in which we wanted to talk about the experience of being a girl and how her body – and symbolic figure – functions in culture. The play was performed for two years, so the characters began to change during it. They grew out of the costumes and out of the scenes.

Their maturation also changed the show.

We were interested in how the passage of time can be captured and transformed into a performative form. How to tell a story in which both the climax and the punch line are still unknown? What is the experience of the passage of time? Are time and history always the same?

Given all these questions, the idea of a series of performances telling about the lives of five heroines was created. First: Girls. Then: Women. Then – maybe Grandmas.

Beyond all this, we wanted to stay together in this process of growing, maturing and aging in a changing political landscape.

Directed by: Gosia Wdowik
Script (based on rehearsals and improvisations of the cast): Weronika Murek
Set and costume design: Dominika Olszowy
Video: Agata Baumgart
Video production: Bartek Zawiła
Light design: Klaudia Kasperska
Music, sound design: Sebastian Dembski
Cast: Jagoda Szymkiewicz, Milena Klimczak, Pola Pańczyk, Wiktoria Kobialka, Stefania Sural

Spektakl dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w ramach projektu Komuna Warszawa – Społeczna Instytucja Kultury.


Ta strona używa plików cookie, aby prowadzić statystyki na temat odwiedzin.