Szukaj
Close this search box.

Lokalizacja

SPOTKANIE

Kwartał społeczno-kulturalny Emilii Plater 29—31

Data

18 11 2023

Godzina

12:00

Zielona, społeczno-kulturalna enklawa czy komercyjne wieżowce?

Teatr Komuna Warszawa zaprasza na prezentację założeń Kwartału społeczno-kulturalnego EP 29–31, czyli przestrzeni w centrum Warszawy położonej pomiędzy wieżowcami hotelu Marriott i biurowcem Elektrimu. Na znajdującej się w obrębie dawnego ogrodu pomologicznego działce, stoją dwa budynki szkolne będące świetnym przykładem powojennego modernizmu w architekturze polskiej. Przez prawie dziesięć lat stały nieużytkowane. Od czterech lat dawna szkoła podstawowa jest siedzibą Teatru Komuna Warszawa. Ta społeczna instytucja kultury co roku organizuje tu przeszło 150 imprez stając się jednym z najważniejszych adresów niezależnej kultury w Warszawie.

Budynek dawnej szkoły okazał się znakomitym miejscem dla realizacji wielu działań inicjowanych przez środowiska działające w dziedzinie architektury, urbanistyki, sztuk wizualnych, badań społecznych, inicjatyw równościowych. Zrealizowane projekty ujawniły potencjał tego miejsca jako unikalnego założenia urbanistyczno-architektonicznego odpowiadającego na wyzwania kryzysu klimatycznego i wpisującego się w założenia flagowego warszawskiego projektu rozwoju miasta, czyli Nowego Centrum Warszawy. Duża ilość zieleni, ogólnodostępna strefa sportowa, której remont przeprowadzony został z budżetu obywatelskiego dzięki inicjatywie Komuny Warszawa, wydarzenia społeczno-kulturalne, koncerty czy kino letnie, przyciągały w ubiegłych latach do tego miejsca tysiące osób.

Teatr Komuna Warszawa minimalnymi nakładami finansowymi adaptuje budynek i otoczenie dla potrzeb społeczności lokalnej, twórców oraz uczestników kultury i życia miejskiego. Tego rodzaju działalność, oparta na organicznej transformacji już istniejącego i zbudowanego środowiska miejskiego, wynikająca z rozpoznania potrzeb osób je zamieszkujących, budująca przestrzeń współistnienia z bioróżnorodnym otoczeniem, jest dziś ważnym elementem planowania i organizowania miasta odpornego na negatywne skutki rozwoju cywilizacyjnego.

Opracowane niedawno przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na Emilii Plater budowę wieżowców, co oznacza praktycznie likwidację zielni na tym obszarze. Przyjęte dla tego terenu założenia są niezgodne z ogólną filozofią dokumentu zakładającego rozwój ekologiczny i dbałości o dobrostan mieszkańców.

Teatr Komuna Warszawa złożył uwagi do Studium w formie propozycji utworzenia Kwartału społeczno-kulturalnego Emilii Plater 29-31. Powołanie w tym miejscu przestrzeni innowacji miejskich nakierowanych na dobro mieszkańców, przestrzeni poszukiwań odpowiedzi na mnożące się wyzwania współczesności, przestrzeni wymiany wiedzy między różnorodnymi środowiskami zaangażowanymi w tworzenie rozwiązań dla przyszłości miast, nie tylko zabezpieczy przed zniszczeniem tę unikatową zieloną enklawę, ale stworzy nowy typ przestrzeni regeneracji i spędzania czasu wolnego w ścisłym centrum Warszawy.

Porozmawiajmy o tym!

Program:

18.11 (SOBOTA)
12:00
Prezentacja założeń Kwartału społeczno-kulturalnego Emilii Plater 29-31
Alina Gałązka i Grzegorz Laszuk – Komuna Warszawa
Maciej Czeredys, Maciej Siuda, Bogna Świątkowska

Studenci i studentki wydziału wzornictwa School of Form (Pracownia Macieja Siudy) zbudują gigantyczną (4x4m) makietę fragmentu Warszawy, w którym znajduje się budynek szkoły. Makieta zostanie wykonana z fragmentów starych scenografii używanych w spektaklach realizowanych przez Komunę Warszawę. W pracy nad makietą weźmie udział ok. 30 studentek i studentów SWPS. Makieta będzie używana do organizowania warsztatów i wydarzeń z lokalną społecznością na temat roli instytucji kultury w tej części miasta.

14:00—23:00
BAZA INCLUSIVE POP UP
Czas na zwykłe klubokawiarniane aktywności typu randka przy wegańskim curry i lampce wina czy rozkminianie świata i obalanie systemu przy piwie i nachosach – jaki jest twój plan to już Twoja sprawa, ale zapraszamy cię do spędzenia go w unikatowej i weekendowej pop-upowej miejscówce w Komunie Warszawa ogarnianej na ten czas przez BAZĘ INCLUSIVE!

18:00
Speedfriending
Jubileuszowy dziesiąty, darmowy i inkluzywny speedfriending organizowany przez POLSKIE FORUM MIGRACYJNE!
Spotkanie przybierze formę klasycznego speedfriendingu gdzie każdy porozmawia z każdym. Doskonała okazja, żeby poznać nowych ziomków. Spotkanie jest otwarte i wolne dla wszystkich, będziemy rozmawiać głównie po angielsku.
ZAPISY

19.11 (NIEDZIELA)
12.00—19.00
A w niedzielę już na spokojnie, można posiedzieć przy książce i kawałku ciasta.

Maciej Czeredys
Architekt i urbanista, który od wielu lat zajmuję się współczesną problematyką dziedzictwa kulturowego i jego adaptacji. Pracował jako kierownik Wydziału Dokumentacji i Rejestru Zabytków, a następnie jako Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jako kierownik działu inwestycji Nowego Teatru odpowiadał za projekt adaptacji na cele kulturalne garażu przedsiębiorstwa oczyszczania miasta. Obecnie zastępcą dyrektora ds. Inwestycji w Sinfonii Varsovii.

Maciej Siuda
Architekt i projektant. Działa na pograniczu różnych dziedzin, a wśród jego dokonań dominują wizje podyktowane humanistyczną refleksją i społeczną wrażliwością. W 2015 roku architekt opracował projekt wystawy siódmej edycji festiwalu Warszawa w Budowie. Ekspozycja “Spór o odbudowę”, która dotyczyła debat wokół różnych wizji powojennej odbudowy Warszawy, prezentowana była w przeznaczonym do rozbiórki budynku dawnego liceum im. Hoffmanowej. Za projekt szkoły na Haiti zdobył nagrodę Holcim Awards Acknowledgement (2014). Pracownia Macieja Siudy zwyciężyła w konkursie na projekt nowego kompleksu oświatowego w Warszawie na ul. Zaruby. Pracuje też jako wykładowca i kierownik merytoryczny kierunku architektura w School of Form.

Bogna Świątkowska
Pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, w tym badań potencjałów miejskiej przestrzeni społecznej. Inicjatorka i redaktorka naczelna czasopisma poświęconego kulturze współczesnej „Notes na 6 tygodni”. Wcześniej naczelna pierwszego polskiego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998–2001), autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014). Członkini Społecznej Rady Kultury przy prezydencie m.st. Warszawy (2012-2015), Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy (2015-2018), a także Zespołu Eksperckiego ds. Kultury Lokalnej przy Narodowym Centrum Kultury (2015-2017). Absolwentka kierunku Zarządzanie i przywództwo na uniwersytecie SWPS.

Kuba Snopek
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz moskiewskiego Instytutu “Strelka”. Współpracował z Bjarke Ingelsem, Remem Koolhaasem i Justinem McGuirkiem. Realizował projekty architektoniczne, urbanistyczne oraz badawcze w Polsce, Hiszpanii, Danii i Rosji. Badacz przestrzeni i dziedzictwa postkomunistycznych miast. Jest autorem licznych wystaw i publikacji, w tym książki “Bielajewo: zabytek przyszłości”, wydanej po polsku, rosyjsku i angielsku. Wykładał w Instytucie “Strelka”. Był stypendystą Programu Fulbrighta.

Baza Inclusive
Naszym marzeniem jest budowa społeczeństwa w oparciu o tolerancję, otwartość i troskę. Dbamy o relacje międzyludzkie i dziedzictwo kulturowe, z poszanowaniem wszystkich istot żyjących i planety. Promujemy świat demokratyczny poprzez dialog, ciekawość i troskę. Społeczność !NCLSV stworzyła alternatywny dom kultury BAZA. Tu odbywają się warsztaty, koncerty, lekcje tańca i zajęcia jogi prowadzone przez uchodźców oraz oddolne inicjatywy. BAZA jest otwarta dla uchodźców, mniejszości religijnych, etnicznych, seksualnych i każdego, kto czuje się mniejszością. Prowadzimy kuchnię wege/vegan w duchu zero waste.

współpraca:
Fundacja Bęc Zmiana
School of Form SWPS (pracownia Macieja Siudy)
BAZA INCLUSIVE POP UP

Wydarzenie dofinansowane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w ramach projektu Komuna Warszawa – Społeczna Instytucja Kultury.


Ta strona używa plików cookie, aby prowadzić statystyki na temat odwiedzin.