Morze Krystyny / Море Кристины | Komuna Warszawa

Lokalizacja

SPEKTAKL

Morze Krystyny / Море Кристины

Data

29 11 2023

Godzina

19:00

Dziś, gdy Ukrainę od ponad roku pogrąża wojna, w której giną tysiące ludzi, nie wolno nam zapominać o drugiej – „cichej” wojnie na Białorusi, która trwa już trzeci rok. O wojnie dyktatora Łukaszenki z własnym narodem. O pierwszych dniach protestów na Białorusi w 2020 roku, od których zaczęła się ta wojna, opowie nowa białoruska sztuka „Morze Krystyny”, na którą zaprasza białoruscy, polscy i ukraińscy artyści.

Bohaterowie spektaklu, którzy wypowiedzieli się przeciwko sfałszowanym wyborom i trafili do więzienia, stają w obliczu brutalnego konfliktu z siłami bezpieczeństwa – sługami dyktatora. Bohaterowie przechodzą przez straszne tortury i maltretowanie, podczas gdy dla policjantów jest to normalny dzień pracy. Dzień, w którym społeczeństwo białoruskie rozdarła głęboka przepaść.

///

Сёння, калі Ўкраіна больш за год ахоплена вайной, якая забівае тысячы людзей, нельга забываць і аб іншай – «ціхай» вайне ў Беларусі, якая доўжыцца вось ужо трэці год. Аб вайне дыктатара Лукашэнкі з уласным народам.
Пра першыя дні пратэстаў у Беларусі ў 2020 годзе, з якіх пачалася гэтая вайна, распавядзе новая беларуская п’еса «Мора Хрысціны», на якую запрашаюць беларускія, польскія і ўкраінскія артысты.

Героі п’есы, якія выступілі супраць скрадзеных выбараў, і трапілі за краты, сутыкаюцца ў жорсткім канфлікце з сілавікамі – слугамі дыктатара. Героі праходзяць праз жудасныя катаванні і здзекі, у той час, як для міліцыянераў гэта – звычайны працоўны дзень. Дзень, у які беларускае грамадства раскалола напалам глыбокая прорва.

Spektakl został zorganizowany dzięki Centrum Dialogu Mieroszewskiego a także przy wsparciu Domu Twórców.

Паказ спектаклю адбудзецца дзякуючы падтрымцы центру дыялогу Мірашэўскага

Spektakl odbędzie się dzięki dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach projektu Scena Prezentacji KW.


Ta strona używa plików cookie, aby prowadzić statystyki na temat odwiedzin.

Skip to content