Nocturne for broken vocal cords [Nokturn na zerwane struny głosowe], reż. Sergiu Matis (DE/RO) / spektakl – InSzPer: Feminist Futures Festival/Breaking the Spell

Data

17 11 2022

godzina

19:00

en below

O festiwalu Feminist Futures Festival // Breaking the Spell


Nokturn na zerwane struny głosowe jest częścią “Nokturnów” Sergiu Matisa, serii spektakli i tekstów, przetwarzających romantyzm i jego fascynacje nocą i ciemnością, naśladowaniem natury i flirtu z folklorem.

Na gęstą partyturę nokturnu składają się masywne bloki akustycznego i ruchowego dźwięku oraz nagromadzenie wypowiadanych z dużą prędkością lub wykrzykiwanych tekstów. Narzędzia choreo-graficzne pozwalają nawigować między wieloma warstwami fragmentarycznych ruchów i dźwięków, nadając spójność chaosowi.

Intensywny krzyk przekształca głos w pozbawioną nadziei, bolesną melodię.

Spektakl powstał na zamówienie Węgierskiego Instytutu Kultury (Collegium Hungaricum) w Berlinie w 2018 roku i było dotąd prezentowane w KVS Brussels, Reykjavík Dance Festival, UNSEEN Festi-val Cavtat (Chorwacja), WASP Bucharest i Baroque Urban Timișoara (Rumunia).

Idea i choreografia: Sergiu Matis
Wykonanie: Sergiu Matis
Produkcja: Collegium Hungaricum, 4Culture Association
Dystrybucja: Danila – Freitag, Agentur für Performative Künste

Spektakl w języku angielskim.

Przy wsparciu: Bureau Ritter/TANZPAKT RECONNECT, finansowanego przez German Federal Government Commissioner for Culture and the Media jako część incjatywy NEUSTART KULTUR; apap – FEMINIST FUTURES 2020–2024 – projektu współfinansowanego przez program Unii Eu-ropejskiej “Kreatywna Europa”; NATIONALES PERFORMANCE NETZ International Guest Perfor-mance Fund for Dance, finansowany przez Federal Government Commissioner for Culture and the Media w Niemczech.

Spektakl jest częścią festiwalu Feminist Futures, projektu sieci apap, współfinansowanej przez program Unii Europejskiej “Kreatywna Europa”.

EN:

Sergiu Matis (DE/RO)
Nocturne for broken vocal cords

about the Feminist Futures Festival // Breaking the Spell  

 

Nocturne for broken vocal cords is part of Sergiu Matis’ “Noise Nocturnes”, a series of performances and texts that revisit the romantic genre in its fascination for the night and darkness, imitating nature and flirting with folklore.

The massive blocks of acoustic and motoric noise, as well as the abundance of recycled texts spo-ken at high speed or shouted, constitute the dense score of the nocturne. Choreographic tools ap-plied to movement and voice make navigation possible through the overload of glitched and frag-mented moves and sounds, by supporting chaos with coherence.

Intense shouting transforms the voice into a hopeless and hurtful tune.

This solo was first commissioned for the Hungarian Cultural Institute (Collegium Hungaricum) in Ber-lin in 2018, and has since been presented at KVS Brussels, Reykjavík Dance Festival, UNSEEN Festival Cavtat (Croatia), WASP Bucharest and Baroque Urban Timișoara (Romania).

Concept and choreography: Sergiu Matis
Performance: Sergiu Matis
Production: Collegium Hungaricum, 4Culture Association
Distribution: Danila – Freitag, Agentur für Performative Künste

17.11.2022, 19h00
Komuna Warszawa, Emilii Plater 31
Duration: 60 min.
The performance is in English.

Supported by: Bureau Ritter/TANZPAKT RECONNECT, which is funded by the German Federal Government Commissioner for Culture and the Media as part of the NEUSTART KULTUR initiative; apap – FEMINIST FUTURES 2020–2024 – a project co-funded by Creative Europe programme of the European Union; and the NATIONALES PERFORMANCE NETZ International Guest Perfor-mance Fund for Dance, which is funded by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media

Performance is part of the Feminist Futures Festival, a project of the apap network, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.


Ta strona używa plików cookie, aby prowadzić statystyki na temat odwiedzin.

Skip to content