SPOTKANIE

Seeking the Simmonian, Harun Morrison

Data

18 11 2022

godzina

18:00

O festiwalu Feminist Futures Festival // Breaking the Spell

Spotkanie z artystą i wspólne słuchanie

Pojęcie Simmonian, nowe słowo, powstałe na cześć Niny Simone, ale także innych Simon, w tym między innymi Simone Biles i Simone Weil, oznacza roboczo “przywołanie i wezwanie do wyzwolenia z pozycji osoby zakleszczonej w pułapce, w ograniczeniach, zapędzonej w kozi róg”. Nie jest to wołanie o wolność z poziomu abstrakcji, ale z pozycji podporządkowania, usytuowanej w konkretnym momencie czy kontekście. Proces poszukiwania Simmonian zaczyna się od piosenek Niny Simone; od myślenia o piosence jako przestrzeni, a nie tylko trwaniu, i rozciąga się na inne tymczasowe wolności, w tym festiwale czy imprezy.

Harun Morrison jest artystą i pisarzem, pracującym i mieszkających na wodach śródlądowych. W latach 2021 – 2022 Harun był projektantem i badaczem na rezydencji w V&A Dundee. W tej chwili kończy pracę nad powieścią The Escape Artist, która ukaże się w wydawnictwie Book Works w 2023 roku. Od 2006 roku Harun współpracuje z Helen Walker w ramach kolektywnej praktyki They Are Here. Ich ostatnie projekty to m.in. I’ll Bring You Flowers (2019), Survival Kit 10, Ryga, Laughing Matter (2018) w Studio Voltaire, spektakl 40 Temps, 8 Days (2017) w Tate Modern i Beacon Garden (2018 – 2020) oraz zaprojektowanie i budowę społecznościowego ogrodu w Dagenham we wschodnim Londynie. Tej jesieni Harun kontynuuje rozwój i naprawę ogrodu dla Mind Sheffield, ośrodka wsparcia zdrowia psychicznego, w ramach programu badawczego Art Catalyst Emergent Ecologies. Jego najnowszą pracę, Dolphin Head Mountain, można zobaczyć w Horniman Museum w południowym Londynie (koprodukcja: Delfina Foundation). W latach 2019 – 2022 Harun był członkiem zarządu Black Cultural Archive.

Spotkanie jest częścią festiwalu Feminist Futures, projektu sieci apap, współfinansowanej przez program Unii Europejskiej “Kreatywna Europa”.  

18.11.2022, 18h00

Komuna Warszawa, ul. Emilii Plater 31

Czas trwania: 60 min.

Spotkanie w języku angielskim

 

EN

about the Feminist Futures Festival // Breaking the Spell  


Harun Morrison

Seeking the Simmonian

Artist Talk and Listening Session

The term, Simmonian, a new word, named after Nina Simone, but also other Simones, including but not limited to Simone Biles and Simone Weil, takes as a working definition ‘the evocation and call for liberation, while simultaneously articulating being trapped, constrained or cornered’. It’s not a call for freedom in the abstract, but from-below, in situated contexts and moments. The search for the Simmonian begins with the songs of Nina Simone, thinking about a song as a space, not only a duration, and extends to other temporal-freedoms including parties and festivals.

Harun Morrison is an artist and writer based on the inland waterways. Across 2021 – 2022 Harun was Designer and Researcher in Residence at V&A Dundee. His forthcoming novel, The Escape Artist will be published by Book Works in 2023. Since 2006, Harun has collaborated with Helen Walker as part of the collective practice They Are Here. Recent commissions include I’ll Bring You Flowers (2019), Survival Kit 10, Riga, Laughing Matter (2018) at Studio Voltaire, the performance 40 Temps, 8 Days (2017) at Tate Modern and Beacon Garden (2018 – 2020), a commission to co-design  and community build a public garden in Dagenham, East London. This autumn, Harun continues to develop and repair a garden for Mind Sheffield, a mental health support service, as part of the Art Catalyst research programme Emergent Ecologies. Harun is currently exhibiting Dolphin Head Mountain at the Horniman Museum in South London, co-commissioned by Delfina Foundation. From 2019 – 2022, Harun was a trustee of the Black Cultural Archive.

The artist talk is part of the Feminist Futures Festival, a project of the apap network, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union. 

18.11.2022, 18h00

Komuna Warszawa, Emilii Plater 31

Duration: 60 min.

Language: English


Ta strona używa plików cookie, aby prowadzić statystyki na temat odwiedzin.

Skip to content