Neon „All The Things That Could Happen Next” | Komuna Warszawa

Tim Etchells: All the Things (2020)

All the Things (2020) usytuowany w Warszawie u zbiegu ul. Emilii Plater i Nowogrodzkiej to neon stworzony przez artystę wizualnego, pisarza i twórcę teatralnego Tima Etchellsa. Jego pełny tekst brzmi: „All the Things which Could Happen Next” [Wszystkie rzeczy, które mogą się wydarzyć potem]. Podobnie jak w innych pracach Etchellsa wykorzystujących neony i LEDy, artysta pracuje na takich elementach języka, jak tempo, czytelność i żywotność, które przenoszą opowieści, obrazy oraz idee, ale zarazem otwierają przestrzeń niepewności i dwuznaczności.

W szczególnym przypadku neonu All the Things, Etchells sięga do przyszłych możliwości objawiających się w rozmaitych kontekstach i w różnych skalach. Stawia pytanie o przyszłość w kontekście wydarzeń zarówno małych, jak i wielkich; z jednej strony osobistych i intymnych, z drugiej — przybierających skalę ogólnospołecznych zmian. Być może tym, co neon ujawnia szczególnie wyraźnie, jest niepewność przyszłości oraz kruchość tego, co wydaje nam się stałe — tak w życiu osobistym, jak i społecznym. Nikt z nas przecież nie wie, co się dalej wydarzy. Zwracając na to uwagę i podkreślając różnorodność i niepewność przyszłych możliwości, Etchells każe nam się zastanowić nad naszą własną sprawczością w kształtowaniu przyszłych wydarzeń.

Przy pomocy prostych zdań napisanych z użyciem neonów, świateł LED oraz innych technik, Etchells stara się tworzyć miniaturowe narracje; chwile dezorientacji, zdumienia, refleksji i intymności w przestrzeniach publicznych i galeryjnych. Napotykając tak pomyślane neony − czy to na ulicy, czy w białym sześcianie galerii − widzowie zostają wciągnięci w sytuację, która nie jest do końca jasna; w zdarzenie językowe, które wybija z rutyny, wywołuje zmieszanie, jest dwuznaczne. Podobnie jak w innych pracach Etchellsa, brakujące części neonowego obrazu są równie ważne jak te, które go tworzą. Przywołując opowieść albo wyrwaną z kontekstu ideę, neon zaprasza nas do wspólnej wędrówki, nie zdradzając jednak, gdzie ona prowadzi.

Odsłonięcie neonu 12.06.2020

Tim Etchells
twórca teatralny i pisarz, mieszka w Wielkiej Brytanii. Od 1984 roku prowadzi legendarną grupę performatywną Forced Entertainment, współpracuje również z rozmaitymi artystami i artystkami z obszaru sztuk wizualnych (Vlatka Horvat), choreografii (Meg Stuart) i fotografii (Hugo Glendinning). Tworzy spektakle, prace video, fotografie, instalacje, jest autorem tekstów literackich, wydał wiele książek. Obecnie pracuje jako profesor Lancaster University.

komuna.warszawa.pl

timetchells.com


All the Things (2020) located in Warsaw at the intersection of Emilii Plater and Nowogrodzka Streets is a neon sculpture by artist, writer and performance maker Tim Etchells, the full text for which reads “All the Things which Could Happen Next”. Here, as elsewhere in his work with’ neon and LED Etchells’ draw on his broader artistic fascinations, exploring contradictory aspects of language – the speed, clarity and vividness with which it communicates narrative, image and ideas, and at the same time its amazing propensity to create a rich field of openness and uncertainty and ambiguity.

In the particular case of All the Things Etchells invokes the idea of future possibilities in diverse contexts and at different scales, opening the question of the future in terms of small events and large ones, personal and intimate happenings as well as broad social changes or actions. More than anything, perhaps, the bold declaration of the work makes transparent the unknown nature of the future, and the fragility of our personal and social certainties. None of us knows what will happen next. In drawing attention to this, and in underscoring the diverse and uncertain possibilities of the future Etchells asks us to consider our own agency in future events as they unfold.

Through simple phrases spelt out in neon, LED and other media, Etchells strives to create miniature narratives, moments of confusion, awkwardness, reflection and intimacy in public and gallery settings. Encountering the neon sign works, in the streets of a city or in the space of a white cube gallery, the viewer becomes implicated in a situation that’s not fully revealed, or a linguistic formulation that generates speculation, confusion or ambiguity. As often in Etchells’ work, in the neons the missing parts of the picture are as important as the elements that are present. Invoking a story, or projecting an idea out-of-context, the work invites us in, but into what exactly we can’t be sure.

 

Tim Etchells (born 1962) is an English artist and writer based in Sheffield and London. Etchells is the artistic director of Forced Entertainment, an experimental performance company founded in 1984. He has published several works of fiction, written about contemporary performance and exhibited his visual art projects in various locations. Etchells’ work spans performance, video, photography, text projects, installation and fiction. He is currently Professor of Performance and Writing at Lancaster University

komuna.warszawa.pl

timetchells.com

fot. Paweł Ogrodzki

Zrealizowano w ramach projektu Hub Kultury Komuny Warszawa współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa w 2020 r. jako część programu „Teren wspólny”.
zespół kuratorski:
Tim Etchells, Marta Keil, Grzegorz Reske

Ta strona używa plików cookie, aby prowadzić statystyki na temat odwiedzin.

Skip to content