Open call na rezydencje 2023 UMIAR w NADMIARZE | Komuna Warszawa

Jury w składzie:
Gosia Wdowik, Szymon Adamczak, Grzegorz Laszuk
zakwalifikowało do udziału w rezydencji artystycznej w 2023 roku następujące osoby:

→ Olga Tamara Briks
→ Filip Jaśkiewicz i Mira Mańka
→ Horacy Muszyński

Dziękujemy wszystkim osobom za zgłoszenia oraz podzielenie się swoją wyobraźnią i wrażliwością. Odpowiadając na open call Komuny Warszawa wróciliście do ważnych dla siebie projektów, ponownie podejmując próbę ich realizacji. Mogliśmy wybrać tylko trzy propozycje do tegorocznej rezydencji z Gosią Wdowik.

W podjęciu decyzji braliśmy pod uwagę to, w jaki sposób zaproponowany przez nas format rezydencji może wpłynąć na rozwój zarówno zgłaszanego pomysłu, jak i osób wspólnie uczestniczących w programie. Zauważyliśmy jak różnorodne i wielodyscyplinarne zgłoszenia zostały nadesłane. Wybraliśmy więc osoby reprezentujące różne dziedziny sztuki – teatru, tańca i sztuk wizualnych. Wierzymy, że wybrane projekty oraz osoby twórcze w naszej opinii mogą stworzyć grupę, której (indywidualne i wspólne) poszukiwania artystyczne mogą się wzajemnie uzupełniać.

Teatr Komuna Warszawa zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na open call na rezydencje artystyczne kuratorowane przez Gosię Wdowik.

Konkurs dla osób do 30. roku życia.

Zgłoszenia przyjmujemy  do 28.02.2023 (włącznie), do godz. 23.59.

UMIAR W NADMIARZE 

Czy kreatywność może być ograniczonym zasobem? 
Jak możemy zarządzać procesem twórczym w taki sposób, by nie był on spalający? 
Jak możemy się wzajemnie wspierać w procesie twórczym?  
Ten program rezydencyjny nie jest nastawiony na efekt. 
Jego celem jest wsparcie procesu twórczego artystów i artystek. 

Sprzeciwiając się reprodukowaniu mechanizmów nadprodukcji oraz nie wchodząc w przymus produkowania nowych rzeczy w ramach rezydencji, zapraszamy artystki i artystów do recyklingu kreatywnej energii. 

Zapraszamy do przesyłania Waszych aplikacji, formularzy konkursowych lub stypendialnych z lat 2021 i 2022, które nie zostały nagrodzone lub zakwalifikowane do produkcji. 
(Uwaga! Przyjmujemy TYLKO JEDNĄ niezrealizowaną aplikację!).

Nie musicie nic przepisywać ani zmieniać – wyślijcie plik aplikacji z lat 2021-2022 (najlepiej w formacie PDF).

Każda osoba/kolektyw może wysłać tylko jedno zgłoszenie. 

Dokonując wyboru osób na rezydencję, będziemy kierować się artystyczną wartością projektu oraz tym, jak formuła rezydencji może być wspierająca dla twórcy lub twórczyni, biorąc pod uwagę adekwatność pomysłu do koncepcji rezydencji. 

Stąd prośba o załączenie do zgłoszenia listu motywacyjnego – prosimy o napisanie, skąd wzięła się potrzeba powrotu do danego projektu. List motywacyjny powinien zawierać opis tego, jak formuła programu rezydencyjnego opartego na wzajemnym feedbacku oraz pracy z narzędziami metodologii procesu mógłby pomóc Wam w rozwoju waszego projektu. 

W ramach open calla zostaną wyłonione trzy artystki/artyści lub kolektywy twórcze.

W ramach rezydencji Teatr Komuna Warszawa zapewnia stypendium w kwocie 7000 zł (brutto) oraz:

 • studio do pracy twórczej z podstawowym wyposażeniem i wsparciem technicznym.
 • dwa indywidualne spotkania z tutorką mające na celu omówienie projektu i możliwego procesu pracy w ramach rezydencji 
 • czterodniowy warsztat zapoznawczy – wzajemna prezentacja projektów a także warsztaty dotyczące feedbacku oraz rozwijania metodologii procesu
 • cztery tygodnie rezydencji – każdy tydzień będzie zakończony wewnętrzną prezentacją materiału oraz sesją feedbackową. Ostatni pokaz może, ale nie musi, odbyć się w formie otwartej dla publiczności. Na każdą z prezentacji rezydent może zaprosić gości z zewnątrz, tzw. oko zewnętrzne, aby otrzymać indywidualny feedback. Dodatkowo ostatnia prezentacja będzie udokumentowana. Tutorka projektu będzie dostępna przez cały czas trwania rezydencji i będzie prowadziła sesje feedbackowe. 
 • po zakończeniu rezydencji odbędzie się indywidualne spotkanie z wybraną osobą ze środowiska performatywnego/artystycznego, mające na celu porozmawianie o ewentualnym pozycjonowaniu twórcy/twórczyni w środowisku albo dalszym rozwoju projektu. 
 • indywidualne spotkanie z tutorką mające na celu omówienie opisu projektu oraz możliwych dróg jego dalszego rozwoju.

 

Dodatkowo rezydent/rezydentka mogą skorzystać z: 

 • 16 godzin spotkań z wybranymi ekspertkami/ekspertami lub osobami, które chcą zaprosić do współpracy na czas trwania rezydencji. 
 • 4 godzin z wybraną dwójką osób pełniących funkcję oka zewnętrznego. 
 • 1 godzinę z wybraną osobą ze środowiska pełniącą kierownicze stanowisko, z którą rezydentka/rezydent będą mogli omówić pozycjonowanie się w środowisku.

 

Teatr Komuna Warszawa NIE zapewnia mieszkania na czas sesji wprowadzającej i rezydencji.

Osoby zakwalifikowane zobowiązują się do obecności na sesji wprowadzającej w dn. 1.06-4.06 oraz do obecności na sesjach feedbackowych w czasie rezydencji w dn. 04.07 – 29.07.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na sesji warsztatowej lub na sesjach feedbackowych jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rezydencji wraz z konsekwencjami finansowymi (zwrot lub niewypłacenie stupendium).

Harmonogram:

 • nabór zgłoszeń: 6-28.2.2023
 • ogłoszenie wyników konkursu: 20.3.2023
 • sesja wprowadzająca: 1-4.6.2023 (obecność obowiązkowa)
 • rezydencja: 4-29.7.2023 (obecność obowiązkowa na cotygodniowych sesjach feedbackowych)

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.komuna.warszawa.pl

regulamin konkursu do pobrania

Wszelkie pytania dotyczące open calla prosimy kierować na adres: opencall@komuna.warszawa.pl

Formularz zgłoszeniowy na open calla na rezydencje w Komunie Warszawa 2023

Niestety, termin przyjmowania zgłoszeń minął.

Program rezydencyjny współfinansowany jest przez miasto stołeczne Warszawa
w ramach projektu Komuna Warszawa – Społeczna Instytucja Kultury.

Ta strona używa plików cookie, aby prowadzić statystyki na temat odwiedzin.

Skip to content